5.1.4.3 Lichtere varianten van het renovatiemodel

Er bestaan ook lichtere varianten die een economische oplossing kunnen zijn minder intensief bereden wegen met weinig vrachtverkeer. De verankering bestaat uit deuvels in plaats van schetsplaten. De belasting op het randprofiel dient verticaal goed afgedragen te worden naar de ondergrond. Als het randprofiel niet goed ondersteund wordt door beton dan leidt dit tot vermoeiing van de verankering. De deuvelankers kennen in tegenstelling tot de schetsplaten bij type 1.2 een lage verticale stijfheid. Hierdoor nemen de drukspanningen in het beton onder het randprofiel aanzienlijk toe. Door trekspanningen als gevolg van geconcentreerde belasting op het randprofiel kan het beton onder het randprofiel in loop der tijd afbrokkelen/uitbreken.
De lassen tussen de deuvels en het randprofiel zijn een zwakke schakel en is sterk aan vermoeiing onderhevig. Naast volledig doorgelaste deuvels zijn er ook leveranciers geweest die de deuvels middels hoeklasjes vastmaakten. Deze bleken in de praktijk snel te falen in autosnelwegen.
Als gevolg van verhinderde krimp ontstaan ter plaatse van de ankers krimpscheuren die aanleiding kan zijn voor uitbreken van de voegbalk boven de ankers. De voegbalken dienen daarom boven de ankers voorzien te worden van voldoende langswapening die ter plaatse van iedere deuvel/bout verticaal verankerd is in de ondergrond.

Schade lichter type in autosnelwegen
Lichte verankering met deuvels