5.1.6 Overige typen nosing joints (concept 1.3)

Naast de het nieuwbouw- en renovatiemodel bestaan er ook lichtere varianten die een economische oplossing kunnen zijn minder intensief bereden wegen met weinig vrachtverkeer.

De randprofielen zijn van staal of aluminium. De verankering bestaat uit boutankers of deuvels in plaats van schetsplaten. De belasting op het randprofiel dient verticaal goed afgedragen te worden naar de ondergrond. Als het randprofiel niet goed ondersteund wordt door beton dan leidt dit tot vermoeiing van de verankering. De deuvelankers kennen in tegenstelling tot de schetsplaten bij type 1.2 een lage verticale stijfheid. Hierdoor nemen de drukspanningen in het beton onder het randprofiel aanzienlijk toe. Door trekspanningen als gevolg van geconcentreerde belasting op het randprofiel kan het beton onder het randprofiel in loop der tijd afbrokkelen/uitbreken.

Als gevolg van verhinderde krimp ontstaan ter plaatse van de ankers krimpscheuren die aanleiding kan zijn voor uitbreken van de voegbalk boven de ankers. De voegbalken dienen daarom boven de ankers voorzien te worden van voldoende langswapening die ter plaatse van iedere deuvel/bout verticaal verankerd is in de ondergrond.

s