5.1.6.1 Concept 1.4a (met stripverankering)

Bij de stripverankering is er een gelijkmatige krachtsoverdracht van de belasting op het randprofiel naar de polymeerbeton.  Dit type wordt geleverd door Maurer Sohne onder de naam “Betoflex” en door Mageba onder de naam “TENSACRETE RE/Roboflex”.

241
Onverankerde nosing joint van polymeerbeton met stripverankering zonder sinusplaten (1.4a1)

 

Mageba levert ook een geluidsarme variant met sinusplaten  onder de naam “TENSACRETE RE-Silent”.

 

Onverankerde nosing joint van polymeerbeton met stripverankering met sinusplaten (1.4a2)
Onverankerde nosing joint van polymeerbeton met stripverankering met sinusplaten (1.4a2)

 

Hoge eisen voor materialen

De krachtsoverdracht vanuit het randprofiel dient via voegbalken van speciale polymeerbeton via aanhechting overgedragen te worden op de ondergrond. Hiervoor worden hoge eisen gesteld aan de materialen, de ondergrond en de uitvoering. Een dergelijke constructie kan alleen gevalideerd worden d.m.v. analyses in combinatie met beproevingen, waaronder ook langdurige dynamische belastingproeven (zie figuur). Uit deze proeven kunnen de hechtsterktes onder dynamische belasting afgeleid worden die gebruikt kunnen worden in vermoeiingsberekeningen.

 

Vermoeiingsproef op onverankerde voegovergang van polymeerbeton
Vermoeiingsproef op onverankerde voegovergang van polymeerbeton

 

Volledige omhulling / insluiting van uiterst belang

Cruciaal is een volledig hechtende omhulling met polymeerbeton en ondersteuning van het randprofiel. Het polymeerbeton is enigszins flexibel en werkt spanning reducerend en is in staat de optredende trekspanningen goed op te nemen.

 

Analyses van hechtspanningen tussen staal en polymeerbeton en tussen polymeerbeton en ondergrond
Analyses van hechtspanningen tussen staal en polymeerbeton en tussen polymeerbeton en ondergrond

 

Materiaaleigenschappen polymeerbeton

In onderstaande tabel zijn de materiaaleigenschappen van het polymeerbeton van Maurer en Mageba weergeven:

 

Eigenschap Maurer Betoflex Mageba Roboflex
Druksterkte >20 16
Hechtsterkte beton >1,5 1,55
Hechtsterkte staal >5 2,9
E-modulus 6000 173
Thermische uitzettingscoefficient 60 x 10-6

 

De thermische uitzettingscoëfficiënt van de polymeerbeton is groter dan beton. De vervorming zal worden verhinderd door de aanhechting. Door de hoge mate van flexibiliteit van het polymeerbeton (relatief lage E-modulus) zullen de spanningen beperkt blijven en door het polymeerbeton opgenomen kunnen worden. Scheurvorming zoals bij de kunstharsbalken van concept 1.5 zal daarom minder snel te verwachten zijn.

Bij dit type voegovergang is een minimale karakteristieke hechtsterkte op beton van 1,5 N/mm2 vereist die vooraf middels proeven in situ geverifieerd moet worden.

 

Verwerking van de mortel

Tijdens het aanbrengen is een aaneengesloten droge periode van circa vereist en dient de temperatuur tussen 5 en 25 graden Celsius te liggen. De voegovergang is redelijk snel in te bouwen. Voor de uithardingstijd dient 12 tot 24 uur in acht genomen te worden.

 

Referenties

Met de stripverankering is ervaring opgedaan op een aantal locaties in Nederland, onder andere:

  • A10 Zuid in object Amstelveenseweg
  • knooppunt Nootdorp
  • Oosterscheldekering (2004)
  • KW Verlatendijk in de verbindingsboog van de A17 met de A16 (2012)

Bij de Schellingwouderbrug in Amsterdam is in 2012 voor het eerst de geluidsarme variant toegepast.

 

Ervaringen

De ervaringen zijn vooralsnog positief, maar beperkt in omvang en tijd. Een betrouwbare uitspraak over de levensduur in autosnelwegen is vanuit de praktijk moeilijk geven. Op basis van analyses en testen wordt een ontwerplevensduur van 25 jaar verondersteld in autosnelwegen. De combinatie van verkeersbelasting en fysische belasting zal de levensduur in de praktijk bepalen.