5.2.3 Uitkragende vingervoegen (concept 2.1)

Uitkragende voegen of vingervoegen (cantilever, comb) kunnen afhankelijk van type en fabricaat ongeveer een dilatatie opnemen tot 400 mm. De uitkragende tanden of vingers dragen de de verkeersbelasting, de ruimte tussen de tanden wordt gebruikt voor het opnemen van de dilataties. De vingerplaten zijn verankerd in een stalen basisconstructie, direct in de beton of aan de staalconstructie van de brug en mengvormen daarvan. De bouten of ankers aan de “achterzijde” worden wisselend op trek belast. In het verleden heeft dit fenomeen tot veel schaden geleid, terug te voeren op vermoeiing in combinatie met dynamische belastingen.

De verankering vereist een nauwkeurige beheersing van de geëiste uitvoeringskwaliteit, zowel met betrekking tot reinheid, vlakheid en aanspanmethoden.

 

Hoogteverschillen tussen de vingers

Er dient op gelet te worden dat de bewegingen van de brug geen onacceptabele hoogteverschillen tussen de vertande platen veroorzaken. Deze bewegingen kunnen ontstaan door horizontale verplaatsingen van de opleggingen in langsrichting in combinatie met een langshelling in het wegdek, maar ook door rotaties van de einddwarsdrager als gevolg van belasting op de brug of temperatuur.

 

Zijdelingse capaciteit

Deze voegen kunnen niet veel translatie in dwarsrichting opnemen, dit kan een probleem zijn bij de toepassing van voegen bij landhoofden van bredere bruggen, zowel in beton als staal. Ook dient goed rekening gehouden te worden met de speling in het oplegsysteem.

 

Reisner Wolff Sollinger Hütte (RWSH)

De vingervoegen van RWSH zijn het meest toegepast in Nederland. RWSH is inmiddels door Mageba overgenomen en bestaat niet meer. Mageba gaat naar verwachting deze vingervoeg nog wel leveren. De eerste generatie uitkragende vingervoegen, afgebeeld in figuur  heeft een traditionele lusverankering en rechte vingers. De vingerplaten zitten d.m.v. boutverbindingen vast een een gezet U-profiel. Hieruit is gebleken dat er problemen kunnen ontstaan doordat de U-vormige plaat relatief slap is en de krachten niet rechtstreeks op de ankerschotten worden overgedragen.

 

256
RWSH Transgrip vingervoeg
262
RWSH Transgrip vingervoeg

 

Dit type is door RWS toegepast bij:

 • IJsselbrug Deventer (A1) Transgrip F240
 • Boogbrug te Echt Transgrip F100 Int.
 • Maasbrug Empel (A2) Transgrip F140X + F360X
 • De Meernbrug Utrecht Transgrip F180X
 • Harmsenbrug (N57) Transgrip F180X
 • Rijnbrug Heteren (A50) Transgrip F140X/F220X/F190X

 

Er is ook een verbeterde versie, type LL (long lifespan) zoals afgebeeld in onderstaand figuur. Hierbij zijn de vingerplaten rechtstreeks bevestigd op in het beton opgenomen zware ankerbouten.

 

De transgrip uitkragende vingervoeg
De Transgrip LL uitkragende vingervoeg
Vingervoeg RWSH Transgrip LL
Vingervoeg RWSH Transgrip LL

 

Dit type is  toegepast op de volgende locaties:

 • Lekbrug Vianen (A2) Transgrip F240LL Transgrip F360LL
 • Waalbrug Zaltbommel (A2) Transgrip F240LL Transgrip F320
 • Cortenoeversche brug Zutphen Transgrip F290LL
 • Brug o/d Zd. Willemsvaart N279 Transgrip F180LL

 

266
Transgrip LL folder

TRANSGRIP-Poster_1+2_Web

 

Mageba

Mageba heeft naast de inmiddels van RWSH overgenomen typen vingervoegen, een eigen relatief compacte vingervoeg in het assortiment onder de naam TENSA RSFD. Deze is leverbaar in diverse capaciteiten tot 500 mm. Deze zijn in Nederland nog niet veel toegepast:

 • in de Noorderbrug in de A67 bij Venlo (type 250)
 • in de staalbetonbrug over de Zuid-Willemsvaart in de A50 bij Veghel (type 140)
 • in de Andrej Sacharovbruggen (N325) nabij Arnhem

 

264
RSFD vingervoeg modellen
TENSA RSDF Vingervoeg van Mageba
TENSA RSFD Vingervoeg van Mageba

 

Freyssinet

In Nederland is een Freyssinet vingervoeg toegepast in de brug Katerveer bij Zwolle. Verder is dit product niet meer voor projecten van Rijkswaterstaat toegepast.

 

Voeg in de brug Katerveer 2 Voorontwerp (Freyssinet) capaciteit 300 mm (definitief uitgevoerd zonder stalen basis)
Voeg in de brug Katerveer 2 Voorontwerp (Freyssinet) capaciteit 300 mm (definitief uitgevoerd zonder stalen basis)

 

Eigen ontwerp Rijkswaterstaat

De Moerdijkbrug is uitgerust met voegovergangen die zijn ontworpen bij Rijkswaterstaat.

 

Vingervoeg Moerdijkbrug (Rijkswaterstaat) capaciteit 100 mm Overgang bij noordelijk landhoofd.
Vingervoeg Moerdijkbrug (Rijkswaterstaat) capaciteit 100 mm Overgang bij noordelijk landhoofd.