5.2.4 Sleepvingervoegen (concept 2.2)

Beschrijving

Rechthoekige platen aan één zijde scharnierend, vast of ingeklemd en aan één zijde scharnierend transleerbaar opgelegd. De zijde waar de dilatatie wordt opgenomen is voorzien van tanden om de continuïteit van het wegdek te realiseren. De verkeersbelasting wordt door een sleepplaatconstructie overgebracht naar beide hoofdconstructiedelen. De vingers glijden bij veel fabricaten over een kunststof.

Bij de ondersteuning van de vingerplaten wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Eénzijdig verend ingeklemde vingerplaten met een transleerbare scharnieroplegging aan de andere zijde. Inklemming werkt als verankering
  • Tweezijdig scharnierend opgelegd. De verankering bestaat uit een neerhoud constructie, meestal met spiraalveren

 

Bekende risico’s

  • Platen die als rechthoek moeten dragen zijn gevoelig voor maatafwijkingen (gevaar voor overhoeks dragen).
  • De typen die verend ingeklemd zijn aan één zijde, zijn gevoelig voor hoogteverschillen tussen de hoofdconstructies omdat wanneer de glijdende oever zakt, de vingers mogelijk geen contact meer maken en wanneer deze stijgt er een te hoge contactdruk ontstaat. Dit gemis aan of te hoge contactdruk gaat samen met (wisselende) inklemmomenten aan de andere oever. Dit gedrag kan een probleem zijn wanneer de voeg in een langshelling ligt en de opleggingen in langsrichting horizontaal bewegen. Ook bij rotaties van einddwarsdragers kunnen hoogteverschillen ontstaan die aanleiding kunnen zijn voor vermoeiing.
  • Vervuiling van de spleten en aantasting van de conservering zal versneld leiden tot slijtage van de glijdelementjes onder de vingers, waardoor speling kan ontstaan.
  • Bij de typen met neerhoudconstructies bleken deze verankeringen bij de Rijkswaterstaatontwerpen gevoelig te zijn voor vermoeiing in combinatie met corrosie. Het is te verwachten dat ook bij de concepten van de fabrikanten dit een aandachtspunt moet zijn.
  • Net als de gewone uit kragende vingervoegen is de opnamen van dwarsverplaatsingen beperkt.
  • Veel onderdelen vereisen een nauwkeurige dimensionering bij het ontwerp.

 

Afgebroken vingers van sleepvingerplaat
Afgebroken vingers van sleepvingerplaat
Afgebroken vingers van sleepvingerplaat
Afgebroken vingers van sleepvingerplaat

 

De problemen zijn alleen bekend van de concepten van Rijkswaterstaat. Deze oudere typen volgens een vergelijkbaar principes vertoonden breuk van ankers. In tegenstelling tot uitkragende vingervoegen leiden ondersteunde vingervoegen van de oude generatie minder snel tot gebruiksonveilige situaties. Dat betekent niet dat risico’s niet kunnen optreden. Langdurige speling tussen onderdelen als gevolg van drukverlies door gebroken veren, moet zoveel als mogelijk worden voorkomen. De kans op uitrijden van vingerplaten door trillingen is door het ontwerp gering, maar dat wil niet zeggen dat onderhoud langdurig uitgesteld kan worden. Vermoeiing van lassen door langdurige trillende onderdelen kan uiteindelijk leiden tot breuk van lasverbindingen. Beheersing van risico’s door preventief onderhoud en tijdige signalering van schades is in het belang van de gebruiksveiligheid en het voorkomen van geluidhinder. Gebroken veren moeten zo snel als mogelijk worden vervangen.

 

Mageba GF

Het Zwitserse bedrijf Mageba heeft twee type voegovergangen die behoren tot deze productfamilie sleepvingervoegen. De GF vingervoeg is daarvan een.

 

271 272

273

 

Mageba Flex RC

 

Sleeplaat Mageba vingervoeg Tensa Flex RC (Concept 2.2b)
Sleeplaat Mageba vingervoeg Tensa Flex RC (Concept 2.2b)

 

Maatwerk

Voor zover bekend zijn er twee projecten waarbij bij reconstructie van de voegovergang eenzijdig scharnierende, ondersteunde vingervoegen zijn toegepast (met neerhoudconstructies). Dit zijn:

  • Boogbrug Beek in de rijksweg A2 (2010)
  • Nieuwe Schellingwouderbrug Amsterdam (2012)

Links

http://www.mageba.ch