5.3.3 Gewapende mattenvoegen (concept 3.1)

Beschrijving

De matten bestaan uit tussen stalen stripvormige elementen gevulkaniseerd rubber met slobgaten voor ankerbouten. Dilataties worden opgenomen door afschuiving van het rubber.
In Nederland worden dit type direct op het beton gemonteerd. Tussen de matten en het beton wordt een waterkerende slabbe / folie aangebracht. Beheerste afvoer van het water is geen onderdeel van dit ontwerp en zal extern gerealiseerd moeten worden.  In Nederland zijn vooral de gewapende mattenvoegen van de fabrikanten Algaflex en Transflex aangebracht. De namen van deze fabrikanten zijn uitgespaard in de matten.

IMG_1131 HPIM0750

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze voegen dragen de verkeersbelasting door middel van een strip die aan twee zijden is ondersteund door een stripvormige rubberoplegging. Deze is gevulkaniseerd aan een basisdeel dat een hoekijzer als wapening heeft. Door dit hoekijzer gaan ankers ofwel direct in de betonconstructie, dan wel is deze mat verbonden met een stalen basisconstructie. De stripvormige rubberopleggingen nemen door middel van schuifvervorming de dilataties op. De elementen zijn geheel met rubber omhuld.

Bij het berijden van de strip die aan de bovenzijde is bekleed met een rubberlaag treedt veel slijtage op, vooral in bochten of op plaatsen waar verkeer remt en optrekt.

De verankering is erg gevoelig voor de uitvoeringskwaliteit. Vaak lossen de ankers en of verdwijnen de moeren. De rubberlaag zowel aan de bovenzijde als de onderzijde van de aansluiting bij de ankers zullen door relaxatie de geringe aanwezige voorspanning verder doen afnemen, hetgeen een bron van lossen kan zijn.

De slobgaten voor de verankering worden na montage gevuld met een flexibele kunsthars.

De stootvoegen tussen de elementen zijn meestal niet goed waterdicht. Ook achter en onder de voegen zal een matige waterdichtheid worden bereikt door de belastingwisselingen in het rubber die gepaard gaat met “achterloopsheid”. Deze kan alleen worden verbeterd door het toepassen van een kit die feitelijk als een lijmlaag werkt.  Onder de voeg wordt door enige fabrikanten een goot gemonteerd door verlijming aan de hoofdconstructies. Deze zal zeker, mits juist aangebracht de waterdichtheid vergroten.

Tot op heden is alleen ervaring opgedaan met enkelvoudige typen Algaflex uit Italië en Multiflex van Trelleborg uit Spanje. Bij dubbele voegen in buitenland is waargenomen dat ze veel geluid produceren.

Bij vervanging moeten nieuwe gaten worden geboord met een versprongen gatenpatroon. Het moge duidelijk zijn dat deze wijze van vervanging eindig is.

 

Prestaties in de praktijk

In de praktijk komen veel problemen voor:

  • De voegen zijn gevoelig voor slijtage, dit is vooral waarneembaar in bochten en locaties waar sterk wordt geremd of opgetrokken. . De stalen strippen worden zichtbaar en de mat wordt glad
  • De vulling van de slobgaten blijkt in de praktijk harder te zijn (epoxy) dan het rubber van de matten. De waterkerende functie ervan faalt daardoor al snel met corrosie van de ankerbouten (bouten, moeren en volgringen) tot gevolg. De vullingen breken en worden uitgereden.
  • De voorspanning neemt af door relaxatie, de verankering is onderhevig aan vermoeiing en kan moeren verliezen of breken. Mat gaat slippen indien onder trek en er gaan  kieren/naden ontstaan tussen mat en randbalk
  • Lekkage door achterloopsheid, verergert door verlies voorspanning, ontstaan van naden en slijtage van de waterkerende folie
  • Scheuren en uitbreken van de randbalken:

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In autowegen met een hoge verkeersfrequentie en belasting, treden deze schades zeer snel op. Ook bij toepassing volgens de documentatie en een goede uitvoeringskwaliteit. Met uitzondering van lekkage zullen geschetste schades in secondaire wegen of binnen de bebouwde kom bij toepassing volgens de documentatie en een goede uitvoeringskwaliteit minder snel tot ontwikkeling komen. Een levensduur van 10 jaar is dan haalbaar.

 

Documenten (raadpleeg leverancier voor meest recente informatie)

Folder AlgaFlex TX (2011)

Transflex_Bridge_Expansion_Joints

transflex_ned