5.4.5 Aandachtspunten bij toepassing

Alvorens een flexibele voegovergangsconstructie toe te passen dient geverifieerd te worden of de voegovergang geschikt is om te worden toegepast in een objectspecifieke situatie. Zie §4.4.1 voor de algemene richtlijnen voor toepasbaarheid/geschiktheid. Voor de verificatie dienen minimaal de volgende gegevens bekend te zijn:

  • De langs- en dwarshelling van de weg ter plaatse van de voegovergang;
  • De optredende voegbewegingen;
  • De optredende verkeersbelastingen;
  • Geometrische inpassing; het beschikbare profiel (inbouwdiepte/breedte, sponningbreedte);
  • De beschikbaar gestelde werktijd (in verband met uitvoering, fasering werkzaamheden);
  • Te verwachten restzetting/zakking van de overgangsconstructie tussen aardebaan en kunstwerk.

Bij voorkeur aangevuld met informatie over:

  • Wapeningstekeningen c.q. de ligging van de wapening ter plaatse van de in te bouwen voegovergangsconstructie;
  • Het al eerder vervangen zijn van de voegovergangsconstructie (in verband met mogelijke afwijkingen van tekening).