5.4.5.5 Beschikbare tijd

Het kan voorkomen dat de beschikbaar gestelde tijd voor uitvoering onvoldoende is om een voegovergangsconstructie aan te brengen volgens de vereisten in deze RTD 1007-4. In dat geval moet overleg en afstemming plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op welke wijze dit wordt opgelost, zodat toch aan de primaire en secundaire eisen aan de voegovergangsconstructie wordt of kan worden voldaan. Overwogen moet worden één of een combinatie van de volgende mogelijkheden:

  • Verruiming van de beschikbare tijd;
  • Fasering van de uitvoering;
  • Het treffen van additionele voorzieningen, zoals tijdelijke verkeersbruggen, waarbij veilige doorgang van het verkeer worden gewaarborgd tijdens de periode van uitvoering.

De tijdsdruk waaronder bitumineuze voegovergangen worden aangebracht blijkt een belangrijke schakel in het falen van dit type voegovergangsconstructie. Het aanbrengen van een duurzame bitumineuze voegovergangsconstructie vereist tijd. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de afkoeltijd die noodzakelijk is. Partijen en met name opdrachtgevers worden gewezen op het
beschikbaar stellen van voldoende tijd, zodat de gewenste kwaliteitsverbetering mede daardoor is te realiseren. Een andere optie is natuurlijk innovatie, waarbij te denken is aan voegmassa’s met kunststof bindmiddelen die geen of minder afkoel c.q uithardingstijd nodig hebben of oplossingen met (gedeeltelijke) pre-fabricage.