5.4.5.3 Optredende verkeersbelastingen

Een bitumineuze voegovergangsconstructie is niet geschikt om toegepast te worden in:

  • kruispunten of andere plaatsen met veel optrekkend en remmend verkeer;
  • locaties met regelmatig stilstaand zwaar verkeer;
  • scherpe bochten (i.v.m. wringende banden);
  • wegen met een langs- of dwarshelling (verkanting) van de voegovergang van meer dan 4,0 %.

Getoetst dient te worden of de voegovergang geschikt is voor de verkeersbelasting in combinatie met de geëiste ontwerplevensduur, Daarbij is het aantal verwachte zware voertuigen per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer (N obs,a,ai ) bepalend. Deze kunnen in het contract gespecificeerd zijn. Indien niet gespecificeerd, dan kan worden uitgegaan van EN1991-2 tabel NB.5 – 4.5(n).

124

 

 

 

 

 

 

 

ETAG032 deel 3 gaat standaard uit van 500.000 zware motorvoertuigen per jaar bij een ontwerplevensduur van 10 jaar. Indien de voegovergang met deze uitgangspunten zijn gevalideerd dan dienen aanvullende verificaties te worden uitgevoerd om de voegovergang toe te kunnen passen in autosnelwegen met een groter aandeel vrachtverkeer (verkeerscategorie 1).