5.4.5.6 Restzetting/zakking aardebaan/kunstwerk

Er dient rekening gehouden te worden met restzetting/zakking van de overgangsconstructie tussen kunstwerk en aardebaan. Bij nieuwe kunstwerken en bij bestaande kunstwerken waarbij nog een restzetting te verwachten is, wordt bij landhoofden toepassing van onverankerde flexibele voegovergangen ontraden. Overgangsconstructies worden ontworpen op een hoekverdraaiing van 1:100. Bij een dikte van een stootvloer van 350 mm en een asfaltdikte van 150 mm levert dit een translatie op van 5 mm ter hoogte van bovenzijde voegovergang. De voegovergang kan dergelijke translatie niet volgen waardoor schade ontstaat en de noodzakelijke aanhechting van de voegovergang op de verharding/overgangsbalk verloren gaat.