5.4.6 Detaillering tpv goten en schampkanten

Ten behoeve van de waterdichtheid is de deatillering van de voegovergang ter plaatse van de goten/schampkanten belangrijk. T.b.v. de waterdichtheid dient de voegovergang volledig doorgezet te worden in de goten en schampkanten. Daarbij zal het noodzakelijk zijn om in het rijdek sparingen op te nemen. Zie figuur.

Detaillering ter plaatse van goot en schampkant

Detaillering ter plaatse van goot en schampkant

 

 

In bestaande situaties zal niet altijd een sparing aanwezig zijn. Indien mogelijk zal deze dan bij voorkeur alsnog aangebracht moeten worden. Bestaat deze mogelijkheid niet dan kunnen ook alternatieve details worden toegepast, waarbij een afdichtingsband (combiflex of bitumineus membraan) of ACME-profiel worden toegepast. Zie figuur. Uit de praktijk is echter gebleken dat deze niet altijd even betrouwbaar zijn.

Alternatieve schampkantoplossingen bij renovaties
Alternatieve schampkantoplossingen bij renovaties