5.7.1 Inleiding

Lamellenvoegovergangen, ook wel modulaire voegovergangen genoemd of meervoudige voegovergangen zijn voegovergangen waarbij de totale voegbeweging wordt verdeeld over meerdere kleinere voegen. De kleine voegen bevinden zich tussen stalen balkprofielen (lamellen), die met stalen traverse balken worden ondersteund. Rubberprofielen tussen de lamellen zorgen voor de waterafdichting. Met of zonder geluidreducerende maatregelen.

Lamellenvoegen bestaan uit één of meerdere balken, in het geval van haakse kruisingen, loodrecht georiënteerd op de rijrichting waarvan de bovenzijde gelijk ligt met het wegdek van de aangrenzende constructies. Dilataties worden opgenomen door de spleten tussen de balken. Er wordt naar gestreefd dat deze spleten voor een bepaalde stand van de voeg altijd gelijk van grootte zijn.

De ondersteuning van de balken kan uitgevoerd zijn als:

  • Iedere balk ondersteund door eigen dwarsdragers, die vervolgens weer ondersteund zijn in het landhoofd en de hoofdconstructie (multi-dwarsdrager systeem
  • Alle balken ondersteund door gemeenschappelijke dwarsdragers, die vervolgens weer ondersteund zijn in het landhoofd en de hoofdconstructie (enkel dwarsdragersysteem)

Vanaf 1965 werden bruggen gebouwd met steeds groter worden overspanningen waarbij dus ook voegovergangen nodig waren met grotere dilatatiecapaciteiten. Er waren meerdere fabrikanten die voegovergangen op de markt brachten die deze dilataties zouden kunnen opnemen, maar de duurzaamheid bleek vaak onder de maat. Ook de waterdichtheid moest beter worden. Daarnaast leek het verstandig om een standaardvoeg in te bouwen opdat de detaillering van de kunstwerken bij de voegen van een standaardconcept kon worden. Na een studiereis van drie medewerkers van de toenmalige Directie Bruggen is gekozen voor één type en dus één fabrikant: Balkroostervoegen van Maurer Söhne uit München.

Ontwerpen op vermoeiing  was toen nog niet mogelijk door het ontbreken van kennis en ervaring en ook de enorme toename van de belastingen en de aantallen voertuigen was niet voorzien.  Meer en meer werd het ontwerpen bij de markt gelegd en ook de keuze van de voegovergangen werd geregeld door middel van specificaties in plaats van een voorgeschreven concept.

De huidige generatie van lamellenvoegen worden zowel voor statische- als vermoeiingsbelastingen ontworpen.

 

Vernieuwen lamellenvoeg met kast-in-kast principe

Indien de voegovergang vervangen moet worden dan kan vaak een kast-in-kast principe worden toegepast. Bij het kast-in-kast principe heeft de nieuw aangebrachte voegovergang in principe een iets kleine dilatatiecapaciteit. Dit is in principe geen probleem omdat krimp en kruip van het (betonnen) rijdek niet meer in rekening gebracht hoeft te worden.

Vervangen van een lamellenvoegovergang (kast-in-kast principe)
Vervangen van een lamellenvoegovergang (kast-in-kast principe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typen

In de Meerkeuzematrix voegovergangen wordt de volgende concepten onderscheiden:

288