5.7.3 Functionele eigenschappen en levensduur

Dilatatiecapaciteit en weerstand tegen oplegde vervormingen vanuit de constructie

Het vermogen om bewegingen in alle richtingen op te kunnen nemen wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het ontwerp en de plaatsing met de juiste voorinstellingen. Aandachtspunt voor de inspectie in het kader van bewegingen is vooral het aanlopen van de stalen traversebalken in traversekasten.
Bij voegbewegingen ontstaan er ten gevolg van de voorspanning  wrijvingskrachten in de glijvlakken. Het figuur hieronder geeft schematisch de werking van een lamellenvoegovergang met een centrale dwarsdrager weer.

Interne krachten bij een lamellenvoeg als gevolg van voorspanning en wrijving
Interne krachten bij een lamellenvoeg als gevolg van voorspanning en wrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer

Belastingen uit verkeer worden overgedragen via de drukveren en de glijdblokjes (opleggingen).

PTFE van opleggingen/aandrukveren is aan slijtage onderhevig. De snelheid is mede afhankelijk van het onderhoud van de glijplaten (aanwezigheid vet) en de mate waarin verkeersbelastingen en thermische belastingen invloed hebben op de translaties/hoekverdraaiingen ter plaatse van de voeg. Bij stalen bruggen is deze invloed groter dan bij betonnen bruggen.

Falen van deze onderdelen zal leiden tot onvoldoende demping en onvoorzien dynamisch gedrag met versnelde vermoeiing van lasverbindingen leidend tot breuk in lamellen en of traversebalken.
Aandachtspunten inspectie: verende vermogen (kwaliteit) van drukveren, voldoende  voorspanning ter beperking van upswing,  (beginnende scheuren ter plaatse van lasverbindingen, lamellen en traversebalken. Met name stootlassen in de lamellen blijken in de praktijk kritisch te zijn voor vermoeiing.

 

Veiligheid en comfort

Falen van de stuurveren is af te leiden uit ongelijke breedte van voegopeningen. Bij de toepassing van geluidreducerende wiebertjes leidt dit tot aanlopen en loskomen van de plaatjes.

Ongelijke verdeling bewegingen over voegopeningen. Stuurveren functioneren niet meer.
Ongelijke verdeling bewegingen over voegopeningen. Stuurveren functioneren niet meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in de structuur van en onderbrekingen in het wegoppervlak leiden tot comfortverlies. De plaatsing van de voegovergang in het wegalignement is van belang. Afwijkingen leiden niet alleen tot comfortverlies maar ook tot grotere stootbelastingen en mogelijk verkorting van de levensduur.  Lamellenvoegen behoeven in rechtstanden geen bijzondere stoefheidsverhogende maatregelen. In bochten is het aan te bevelen een (ingekamerde) slijtlaag op de lamellen toe te passen. Hiervoor worden mogelijk nog specifieke eisen in de richtlijnen van Rijkswaterstaat geïntroduceerd.

Lamellenvoeg met (ingekamerde) slijtlaag in de tussenlamel.
Lamellenvoeg met (ingekamerde) slijtlaag in de tussenlamel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluid

In tegenstelling tot enkelvoudige voegovergangen kan geluidhinder door lamellenvoegen wel beperkt, maar niet voorkomen worden. De grootte van de dilataties maakt het uitsluiten van pulsgeluiden onmogelijk. Aandachtspunt voor de inspectie zijn vooral geluidbepalende omstandigheden. Een voorbeeld: de stalen afdekplaten ter plaatse  van randbalken die onder invloed van verkeer klapperen op de stalen ondergrond of lamellen waarvan de verbindingslassen gebroken zijn en klapperen op de traversebalken. Een indicatie voor onmiddellijk ingrijpen!

 

Waterdichtheid

Aandacht voor (de gevolgen van) lekkages is van groot belang. In tegenstelling tot enkelvoudige voegovergangen zijn deze vooral ook bepalend voor de omvang en kosten van het onderhoud van de voegovergang zelf. Lekkagebronnen zijn talrijk en hangen samen met de kwaliteit van de uitvoering. Naast de gebruikelijke lekkagebronnen via beschadigde of onthechte voegprofielen zijn voor de inspectie vooral locaties als montagelassen (stuiklassen) en raakvlakken tussen de staal en betonconstructies een punt van aandacht (achterloopsheid traversekasten en randprofiel.
Vervuiling van de voegprofielen zal de bewegingsvrijheid weliswaar nauwelijks beïnvloeden, maar de bewegingen in combinatie met de vervuiling zal beslist leiden tot corrosie, beschadiging en of uit de inklemming raken van de voegprofielen.

 

Levensduurverwachting

Vervangbare delen (opleggingen, druk- en stuurveren): circa 10 jaar bij kunstwerken met hoge verkeersintensiteit (groot aantal vrachtbewegingen). en maximaal 15 jaar in overige situaties.

Niet vervangbare delen: 40 jaar.

De levensduur wordt in belangrijke mate beïnvloed door de kwaliteit van het ontwerp (vermoeiing stalen onderdelen), de kwaliteit van de fabricage (inclusief conservering) en de kwaliteit van de montage en tijdig onderhoud.