5.7.6 Balkrooster met centrale traversebalk (concept 7.2)

Constructiebeschrijving

Bij dit type wordt de continuïteit van het wegdek gerealiseerd door aangepaste HE-balkprofielen met tussenruimten in dwarsrichting van de weg. Iedere lamel is voorzien van beugelconstructies die door middel van een oplegging boven en een aandrukveer onder de traversebalk wordt verbonden met de de centrale dwarsdragers. Deze traversebalken zijn  in een stalen doosvormige traversekasten voorgespannen opgelegd.

Hoe de constructie functioneert

De dwarsdragers kunnen aan één zijde in langsrichting van de brug bewegen over de opleggingen. De dilatatie wordt evenredig verdeeld over de afstanden tussen de lamellenprofielen door stuurveren, die tevens de lamellen stabiliseren.  De gehele constructie is verankerd aan een betonnen dekconstructie, of gelast aan een stalen dekconstructie. De constructie is waterdicht door v-vormige afdichtingsrubbers.

 

Kenmerkend

De voegovergangen kunnen in tegenstelling tot de balkroosters van Maurer (concept 7.1) grotere dwarsverplaatsing aan, doordat het samenstel van de dwarsdragers  en lamellen ten opzichte van elkaar enigszins kunnen roteren om de verticale as.

 

Type Mageba LR

Mageba heeft dit concept onder de naam TENSA MODULAR LR Er bestaat ook geluidsarme variant, de TENSA MODULAR LR-RS. Deze heeft opgeboutte sinusvormige platen.

Stuurveren

De stuurveren bevinden zich onder de lamellen als een verspringende set  verende koppelingen die steeds twee lamellen met elkaar koppelen, zie figuur. Dit systeem functioneert redelijk goed, maar er kunnen ongelijkmatige spleetgrootten ontstaan, vooral bij steile hellingen.

315
Stuurveermechanisme Mageba LR lamellenvoeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaciteit

De standaard types hebben een bewegingscapaciteit in dwrsrichting van +/- 12mm, maar er zijn ook speciale uitvoeringen met ‘trompetvormige’ traversekasten die grotere hoekverdraaingen toelaten (zie figuur) . Zie onderstaande tabel.

316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317
Dwarsdoorsneden Mageba lamellenvoeg met ‘trompetkasten’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen

Met de Mageba TENSA MODULAR LR’s is nog weinig ervaring opgedaan. Bij RWS zijn deze toegepast in de volgende bruggen:

  • Maarsserbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in de Verbindingsweg
  • Houtensebrug in de A27 west nabij Houten

In de Kreekrakbruggen zijn de TENSA MODULAR LR, ingebouwd in  1994,  in 2015  vervangen door lamellenvoegen van RWSH.  De Mageba lamellenvoegen waren op dat moment in slechte conditie. De volgende schades traden op: 

  1. Corrosie aan lamellen en dwarsdragers door lekkage, met name bouwplaatslassen
  2. Diverse aandrukveren hadden geen of nauwelijks voorspanning en vertoonden zelfs spleten. Bekend is dat bij de oudere typen een lager voorspanningsniveau werd toegepast. Door veroudering/relaxatie komt er dan al snel te veel speling en een lage demping in he systeem.
  3. Diverse boutverbindingen van de stuurveren waren losgetrild en ontbraken.

 

Type Reisner Wolff Sollinger Hütte (RWSH)

Door Reisner Wolff Sollinger Hütte zijn soortgelijke lamellenvoegovergangen toegepast onder de naam WSG (concept 7.2a1) en de geluidsarme variant WSG Plus. Op details verschilt deze van de TENSA MODULAR LR. Dit betreft met name de detaillering van de stuurveren en de opleggingen en lagers. In onderstaand figuur zijn typische doorsneden weergegeven.

318
Doorsneden t.p.v. een dwarsdrager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319
Stuurveren van een WSG lamellenvoeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De firma RWSH is in 2014 failliet gegaan en overgenomen door Mageba. De verwachting is niet dat dit type nog leverbaar zal zijn.

 

Ervaringen

Op een beperkt aantal locaties in Nederland zijn WSG-balkroosters  ingebouwd:

  • Ketelbrug over Ketelmeer (A6)   WSG 400+WSG480
  • Rondweg Eindhoven (A2/N2) De Hogt : WSG240+160
  • Scharbergbrug te Elsloo (A67) WSG240+160
  • Flyover Kerensheide (A2/A76): WSG285-2 plus
  • Kreekrakbruggen (A58) WSG285-2 plus

De oudste lamellenvoegen van dit type zitten in de ketelbrug en dateren uit 2003. In 2015 is een inspectie uitgevoerd waaruit blijkt dat de voegovergang nog in zeer goede staat is en uitstekend functioneert.

RWSH Traversekast
RWSH Traversekast