6.4.2 Declaration of Performance

Beschrijving

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over belangrijke prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. Hoewel CE-markering voor voegovergangen als systeem niet aan de orde is, vraagt Rijkswaterstaat in RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen ook om een Declaration of Performance. In deze prestatieverklaring worden essentiële eigenschappen van het voegproduct opgenomen (zie figuur).

 

DoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Wie beoordeelt een Declaration of Performance?

Voor producten die conform een geharmoniseerde norm in de handel gebracht worden met CE-markering, wordt de technische beoordeling verzorgd door geaccrediteerde instanties. Deze instanties zullen beoordelen in hoeverre de verklaarde prestaties van het product worden ondersteund met 'bewijs' zoals gevraagd in het van toepassing verklaarde normdocument.

Voor voegovergangen die in het rijkswegennet van Rijkswaterstaat worden toegepast, vindt de beoordeling plaats door de technisch adviseurs van Rijkswaterstaat GPO. Na beoordeling van een product wordt deze toegestaan voor toepassing in het rijkswegennet.