6.4.3 CE-Markering

CE voor voegovergangen als systeem

CE-markering is wettelijk vereist voor producten waarvoor een Europese, geharmoniseerde norm bestaat. Voor voegovergangen is dit niet het geval. Het is wel mogelijk om CE-markering op een voegproduct te krijgen op basis van een assesment waarbij ETAG032 wordt gebruikt voor de technische beoordeling. De status van ETAG032 is onder de nieuwe Construction Products Regulation (Europese regelgeving voor bouwproducten) benoemd als “EAD”, wat staat voor European Assesment Document. Een product kan op basis van een EAD technisch worden beoordeeld en kan hiermee in de handel gebracht worden met CE-markering, maar dit is geen vereiste (in Nederland).

 

CE voor staalconstructies van voegovergangen

Voor voegovergangen is er geen Europese geharmoniseerde norm voor het totale systeem. Een dergelijke norm is er wel voor staalconstructies, namelijk NEN-EN1090. Veel voegovergangen maken gebruik van een staalconstructie dat een belangrijk onderdeel vormt van het systeem. In 2015 en 2016 is binnen PVO veel gesproken over de wettelijke status van CE-markering voor staalconstructies van voegovergangen. In een informatief document van CEN – feitelijk een uitsluitingenlijst – worden voegovergangen benoemd als 1 van de onderdelen die niet tot de scope van NEN-EN1090 behoort. De onderbouwing die CEN hiervoor geeft, is het bestaan van ETAG032 als Europees, technisch document. In Nederland heeft ETAG032 echter geen wettelijke status. Daarmee is het niet volledig helder in hoeverre de staalconstructies van voegovergangen onder CE geleverd dienen te worden. Verschillende deskundigen op het gebied van regelgeving zijn benaderd, echter de discussie wordt op dit moment nog steeds gevoerd.

Bijlagen

pdf CEN-TC135 N0686 Products under the scope of EN 1090-1