6.2.5.1 Inleiding raakvlak

Voegovergangen beschermen diverse onderdelen van een kunstwerk tegen hemelwater en dooizouten. De waterdichtheid van de constructie is daarom van belang. Om dit te realiseren, worden voegovergangen zowel in de rijbaan als in de schampranden van een kunstwerk aangebracht. Het raakvlak met de schamprand is een terugkerend aspect dat variabele factoren kent:

  • de aanwezigheid van mantelbuizen in de schamprand (hoeveelheid en diameter verschillen);
  • de kruisingshoek van een kunstwerk beïnvloedt de geometrie van een voegovergang in en nabij de schamprand;
  • de aanwezigheid van een voertuigkering op de schamprand waarvoor een verankering in de schamprand wordt opgenomen;
  • de aanwezigheid van een geluidscherm op de schamprand beïnvloedt de inpassing en waterdichtheid.