6.2.5.2 Ruimtebeslag en geometrie

Beschrijving

De benodigde, fysieke ruimte voor de installatie van de voegovergang ter plaatse van de schampranden (of middenbermen).

 

Nosing joints

Bij nosing joints wordt doorgaans het rubberprofiel inclusief eventuele randprofielen doorgezet in de schampranden. Randprofielen worden ter plaatse van de schamprand of middenberm niet zwaar belast waardoor de verankering doorgaans met deuvels wordt gerealiseerd. Dit levert een besparing van de totaal benodigde inbouwbreedte ter plaatse van de schampranden waardoor het raakvlak met de ankers van de voertuigkering in veel gevallen beheerst is. Met name bij kruisingshoeken wordt dit raakvlak iets complexer.

IMG_3343

IMG_0020

352
Tip voor pre-fabricage

 

 

Flexibele voegen

Bij flexibele voegovergangen is het van belang dat de dikte en breedte van de flexibele voegmassa ook ter plaatse van goten en schampranden passend zijn voor de situatie. De dilatatiecapaciteit van de massa wordt bepaald door de dikte en breedte van de massa. Het reduceren van dikte of breedte omwille van inpassing kan leiden tot functieverlies. Juist op een gevoelig punt zoals de goot of de schamprand -waar al het hemelwater langs stroomt- dient de massa alle verplaatsingen op te kunnen nemen. Het is aan te bevelen om de breedte en dikte van de voegmassa in het rijdek door te zetten in de goten en de schamprand.

 

bit

 

Mattenvoegen

Mattenvoegen worden in Nederland toepast met draadankers die in het beton worden verlijmd. Dit conflicteert soms met de aanwezige wapening of mantelbuizen (zeker omdat de matten schuin de schamprand in gaan).

 

Lamellenvoegen

Lamellenvoegen zijn relatief brede voegovergangen. De constructie behoort in de schamprand volledig door te lopen omdat alle lamellen voorzien zijn van een randprofiel met rubber afdichting.

 

DSC03846

IMG_0869

 

Belangrijk

Het combineren van 2 verschillende voegproducten voor de rijweg en de schamprand leidt in de regel niet tot een duurzame, waterdichte oplossing. Bij beperkte ruimte in de schamprand of middenberm dienen de risico’s ten aanzien van de waterdichtheid goed beschouwd te worden.

 

DSC00305