6.2.4.1 Inleiding raakvlak

Bruggen en viaducten komen voor met uiteenlopende variatie aan kruisingshoeken. De scheve kruising van een voegovergang ten opzichte van de rijrichting heeft invloed op de volgende aspecten:

  • de verplaatsingen van het object resulteren in een component evenwijdig aan de rijrichting en een component haaks op de rijrichting;
  • de scheve kruising resulteert in een (iets) andere constructieve werking van de wapening die de voegovergang met het kunstwerk verbindt;
  • de scheve kruising beïnvloedt mogelijk het rijoppervlak voor de weggebruiker waardoor extra maatregelen ten aanzien van stroefheid nodig zijn;
  • de scheve kruising beïnvloedt de mogelijkheden ten aanzien van verticaal verloopt / hoeken in staalconstructies, met name ter plaatse van goten en schampranden;
  • de scheve kruising beïnvloedt de lengte van de voegovergang waardoor (mogelijk) extra stuikverbindingen nodig zijn tussen geprefabriceerde constructiedelen;
  • de scheve kruising kan beperkingen geven voor het asfalteren nabij de voegovergang.