6.2.3.1 Inleiding raakvlak

Beschrijving

De invloed van de voegopening in het kunstwerk op de verankering en/of afsteuning van de voegovergang.

 

302

 

 

Uitleg

Een voegproduct heeft een sterke relatie met de dilatatie in het kunstwerk. Voor de opening in het kunstwerk worden de volgende raakvlakaspecten onderscheiden:

  • de maximale voegopening in het kunstwerk in relatie tot de constructieve uitgangspunten van de voegovergang (betonlijn, positie van de wapening)
  • de invloed van bouwtoleranties op de beoogde voegopening
  • de invloed van constructietemperaturen bij installatie van het voegproduct in relatie tot de afstelling van de voegovergang

 

Risico

De relatie tussen het voegproduct en de voegopening kan ongunstig uitpakken. Een niet berekende uitkraging van de voegdorpel kan resulteren in een afname van de levensduur. Ook kan de positie van de voegverankering ongunstig uitvallen zoals onderstaande voorbeelden laten zien.

Bij flexibele voegovergangen is het belangrijk dat de staalplaat voldoende sterk en stijf is om de verkeersbelasting vanuit het rijdek over te dragen naar de betonconstructie zonder dat er permanente vervorming van de staalplaat optreedt. Ook vermoeiing mag dus geen rol spelen.

 

305

 

 

Advies

Het beoordelen van de voegopening in relatie tot het functioneren van de voegovergang verdient de nodige aandacht. In het ontwerp dient een voegopening van het kunstwerk te worden bepaald waarbij de toleranties in het betonwerk niet worden onderbelicht. Denk hierbij aan:

  • de invloed van toleranties op de lengte van brugliggers;
  • de effecten van opbuiging en de consequenties voor de voegopening;
  • de plaatsingstoleranties van prefab brugliggers;
  • de vergroting van de voegopening als gevolg van voorspanning;
  • de variatie in de voegopening door niet parallel lopende betonlijnen van de frontwand en prefab liggers met afschuining i.v.m. de kruisingshoek;
  • de invloed van temperatuur bij het installeren van de voegovergang.

Toets de voegopening in het ontwerp en de uitvoering aan de constructieve randvoorwaarden van het voegproduct.