6.2.3.3 Grondaanvulling aardebaan

Bij de bouw van nieuwe bruggen en viaducten wordt een deel van de grondterp afgegraven zodat het landhoofd gerealiseerd kan worden. De aanvulling van grond achter het landhoofd kan:

  • voor het aanbrengen van de liggers cq. het storten van het dek;
  • na het aanbrengen van de liggers cq. het storten van het dek.

De aanvulling van grond kan van invloed zijn op de voegopening doordat het steunpunt iets ‘naar binnen’ komt in de richting van het brugdek. De voegopening wordt in dit geval iets kleiner door de zettingen als gevolg van de grondmassa. Bij fundatie op staal en bij toepassing van gewapende grond is de invloed op de voegovergang mogelijk groter dan verwacht.

In het ontwerp van het kunstwerk kan men rekening houden met eventuele zettingen waarbij het relevant is om de werkvolgorde te beschouwen die men buiten wenst toe te passen.

 

353