Afstudeeronderzoeken

Belangrijke noot

PVO deelt afstudeeronderzoeken om zoveel mogelijk kennis te delen met belanghebbenden. De genoemde onderzoeken zijn echter niet tot stand gekomen onder toezicht of leiding van PVO. Studenten worden waar mogelijk geholpen aan informatie om hun onderzoek zelfstandig voort te zetten en te rapporteren, echter PVO heeft geen nadrukkelijke rol in het eindresultaat van het onderzoek.

 

Jaar Naam van het onderzoek Student(en) Onderwijsinstelling Eindproduct
2016 Optimaliseren proces van voegconstructies bij betonnen kunstwerken Florian Hermans Steven Willemsen HAN

(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Hoofdverslag – Optimaliseren proces van voegconstructies bij betonnen kunstwerken

D.1 Deelvraag 1 raakvlakkenanalyse proces

D.2 Deelvraag 2 inventarisatie problemen proces

D.3 Deelvraag 3 beoordeling problemen met beschrijving gevolgen

D.4 Deelvraag 4 beheersmaatregelen voor problemen gedurende proces

E. Advies (beantwoorden hoofdvraag)