TIS-pilot (2011-2012)

TIS In 2012 zijn de lamellenvoegen van de Martinus Nijhofbrug in de A2 bij Zaltbommel vervangen. Bij dit project is een pilot uitgevoerd specifiek voor de voegovergangen. Het doel van de pilot is antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Werkt een TIS voor voegovergangen kwaliteitsverhogend?
  • Beschikt de TIS over voldoende inhoudelijke kennis van voegovergangen?
  • Leidt het inzetten van de TIS ook daadwerkelijk tot een reductie van de faalkosten?

Naar aanleiding van de pilot is een evaluatie uitgevoerd en gerapporteerd. Via PVO is het rapport beschikbaar gesteld.

PVO_Rapport_TIS-pilot_MN-brug_1.1