1.5 Aantoonmethoden

Voor voegovergangen kan een combinatie van berekeningen, geometrische analyses en testen worden gebruikt zoals  weergegeven in de RTD1007-2 en de ETAG032. Ook kan worden gebruik gemaakt van ervaringen uit de praktijk.

Wanneer een voegovergang een European Technical Assessment heeft , gebaseerd op de European Technical Approval Guideline (ETAG) 032 “Expansion joints for road bridges” betekent dat niet dat deze voeg automatisch voldoet aan de RTD 1007-2, er moet dus geanalyseerd worden welke aspecten wel en welke niet voldoen.

De methode gebaseerd op praktijkervaring lijkt eenvoudig, maar betekent dat praktijkervaringen moeten worden gerelateerd aan verkeerstype, voertuigen, assen etc.; en dat vanuit de waargenomen degradaties een extrapolatie gemaakt wordt naar de vereiste levensduur.