1.3 Belastingen

De externe belastingen op voegovergangen zijn in beginsel ontleend aan de Eurocode en bestaan hoofdzakelijk uit verkeersbelastingen. Het eigen gewicht van de voegovergang is meestal verwaarloosbaar als belasting. Ook kunnen er interne belastingen ontstaan door opspaneffecten als gevolge van de bewegingen van het kunstwerk en door voorgespannen delen van de constructies.

ETAG 032 Annex G bevat een nadere uitwerking voor voegovergangen van de verkeersbelasting zoals beschreven in EN 1991-2. Deze uitwerking voor voegovergangen was nodig, omdat de verkeersbelastingen in EN 1991-2 niet direct bruikbaar zijn voor voegovergangen.

Deze uitwerking is ook in RTD 1007-2 integraal weergegeven, maar met aanpassingen voor de Nederlandse situatie betrokken op autosnelwegen en andere autowegen.