1.2 Ontwerplevensduur

Voor voegovergangen zou uit EN 1990 Clause 2.” Tabel 1 kunnen worden afgeleid dat ze een ontwerplevensduur van 10 – 25 jaar dienen te hebben. De ontwerplevensduur verschilt sterk per type en de door de wegbeheerders gevraagde ontwerplevensduur wordt ook beïnvloed door het verkeersvolume en mogelijkheid van verkeersmaatregelen en sluiten van rijstroken en of rijbanen. Rijkswaterstaat stelt als grootste beheerder van infrastructurele kunstwerken in de RTD 1007-2 eisen aan de levensduur van voegovergangen variërend van 10 tot 40 jaar. In de RTD1001 “Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken” versie 1.3 komt daar aanvullend bij dat voor nieuwe kunstwerken met harde voegovergangen een verankering wordt vereist met een levensduur gelijk aan het kunstwerk (meestal 100 jaar).

Het onderhoud aan voegovergangen dat noodzakelijk is om de ontwerplevensduur te halen dient aan te sluiten op de onderhoudscyclus van de wegverharding. Deklagen in autosnelwegen worden om de 10 à 15 jaar vervangen.

Voor kunstwerken met kleine bewegingen (tot circa 30 mm) is het toepassen van verborgen en flexibele voegovergangen een economische oplossing. Op basis van testen en monitoring vanuit een prijsvraag is aangetoond dat een levensduur van ten minste 10 jaar haalbaar is. Hier zal op dag 3 nader worden ingegaan.

Voor “harde” voegovergangen is bij nieuwbouw en vervanging door fabrieksmatige vervaardiging een ontwerplevensduur mogelijk van 40 jaar. Bij renovatie van bestaande voegovergangen is, door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder het onderhoud plaatsvindt, een ontwerplevensduur van 25 jaar realistischer. Mattenvoegen halen in autosnelwegen deze levensduur niet en mogen daarom daar niet meer toegepast worden.

De minimale eis voor de ontwerplevensduur (zonder onderhoud anders dan reiniging) voor vervangbare rubber/kunststof onderdelen is 15 jaar. Vanuit de praktijk is een grote spreiding in de levensduur van deze onderdelen bekend: 10 tot 25 jaar. Indien voorspanbouten moeten worden gelost voor het vervangen van deze onderdelen, dan kunnen deze niet worden hergebruikt. De vereiste ontwerplevensduur voor deze bouten wordt daarom zekerheidshalve op 25 jaar gesteld.

Bij ontwerpen op levensduur zijn een aantal aspecten van belang. Dit zijn:

  • weerstand tegen vermoeiing;
  • weerstand tegen slijtage;
  • weerstand tegen aantasting;
  • weerstand tegen veroudering.