7.1 Inleiding

Een goede instandhouding van voegovergangen is van belang voor de Life Cycle Costs van het object en de beschikbaarheid van de weg. Beginnende schades of aanwijzingen dat er onderdelen los raken, kunnen bij voegovergangen in zeer hoog tempo tot ongewenste situaties leiden. Het visueel inspecteren van voegovergangen verdient daarom voldoende aandacht. De hoge frequentie van verkeerspassage en de directe stootbelasting op de voegovergangen versnellen de vermoeiing van sinusplaten of randprofielen, degradatie van een flexibele voeg evenals het afboeren van betonnen ‘voegdorpels’.

Naast de de korte termijn risico’s voor de beschikbaarheid van de weg is ook de waterdichting van voegovergangen een aandachtspunt voor instandhouding. Een goede waterdichting van de voegovergang voorkomt de toetreding van hemelwater en dooizouten op slecht inspecteerbare plaatsen zoals de kop van de liggers, de landhoofden en de opleggingen. Bij lekke voegovergangen zullen met name dooizouten de ontwikkeling van chloride geïnitieerde (put)corrosie bevorderen. Dit is slecht waarneembaar. De aantasting van wapening in de betonconstructie zal geleidelijk voortzetten en vormt een bedreiging voor de constructieve veiligheid van het kunstwerk.

Bij renovatiecontracten worden (langdurig) lekke voegovergangen veelal vervangen. De status van het corrosieproces in de liggerkoppen of in situ gestorte constructies kan onderzocht worden met een chlorideonderzoek.