7.2.1 Inleiding

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt.

 

Lekkage

Lekkage bij voegovergangen kan ontstaan door een onvoldoende afdichting van het rubberprofiel of onthechting van materialen in de constructie. Lekkage van de voegovergang heeft tot gevolg dat hemelwater en dooizouten van het rijdek via de lekweg in de constructie bij de onderliggende constructie kan komen. Hierdoor kan chloride geïnitieerde wapeningscorrosie het gevolg zijn. De snelheid waarmee dit zich ontwikkeld is met name afhankelijk van de mengselsamenstelling van het constructiebeton. Het type cement, de hoeveelheid cement en de water-cementfactor zijn hierin bepalend. Maar ook de kwaliteit van afwerking en de nabehandeling van het beton doen hierin mee.

De corrosie die ontstaat in de liggerkoppen en frontwand zijn slecht waarneembaar. Je kunt dit in meer of mindere mate vaststellen met een chlorideonderzoek. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Een ‘lekke voegovergang’ kan het beste spoedig hersteld worden.