7.2.3 Inspectie van bitumineuze voegen

Bij de inspectie van bitumineuze voegovergangen zijn er een reeks symptomen die ons informatie geven over de staat van het product. Deze schadebeelden zijn internationaal bekend en komen terug in verschillende onderzoeken naar schademechanismen aan bitumineuze voegovergangen.

 

Vetslaan

Te herkennen aan Glimmende plekken aan oppervlak als gevolg van uitpersen van bindmiddel.
Oorzaak Overvulling van steenskelet met bindmiddel. Onder invloed van verkeer wordt bindmiddel naar oppervlak geperst.
Gevolg(en) Overvulling heeft een negatief effect op de weerstand tegen permanente vervorming, waardoor spoorvorming zal ontstaan. Ook kunnen glimmende plekken de stroefheid negatief beïnvloeden.
Herstel Vervangen van de gehele voegovergang.

 

 

Scheurvorming

Te herkennen aan Meestal kan de voegmassa boven de dilatatie de horizontale verplaatsing niet meer volgen en treedt er een scheur in de breedte op.
Oorzaak Het bindmiddel is niet flexibel genoeg en kan de horizontale bewegingen als gevolg van krimp bij temperatuursverlaging niet meer volgen.
Gevolg(en) Er kan hierdoor lekkage optreden en meestal leidt scheurvorming tot meer materiaalverlies.
Herstel Vervangen van de gehele voegovergang.

 

 

Onthechting

Te herkennen aan Openstaande naad tussen de aansluitende asfalt deklaag of gietasfaltbalk en de flexibele voegovergang
Oorzaak Kan divers zijn:
  • tijdens inbouwen de asfaltrand niet goed schoon gemaakt
  • flexibele voegovergang aangebracht, terwijl asfaltrand nog nat was
  • geen of slechte kwaliteit primer toegepast
Gevolg(en) Onthechting in flanken kan tot verdere schade leiden zoals materiaalverlies.
Herstel Openstaande naden afgieten met flexibele voegvulmassa of indien onthechting aan een zijde is opgetreden, de voegovergang gedeeltelijk of geheel vervangen.

 

 

Lekkage

 

Te herkennen aan Aan onderzijde van kunstwerk vochtige plekken.
Oorzaak Scheurvorming, onthechting aan flanken of anders
Gevolg(en) De gevolgen van lekkage kunnen ernstig zijn. De hierdoor ontstane schade kan door vries/dooi cycli verergeren. Uiteindelijk kan lekkage leiden tot schade aan opleggingen en zelfs betonrot.
Herstel Repareren van de oorzaak is simpeler gezegd dan gedaan, want het opsporen van de oorzaak van lekkage is vaak lastig, omdat de oorzaak van de lekkage zich meestal niet in de buurt van de lekkage bevindt. Door grote hoeveelheden gekleurd water op het kunstwerk te laten vloeien in de buurt van de vermeende oorzaak, kan de oorzaak vaak worden gevonden. Indien de oorzaak bekend is, de reparatie hiervan hierop afstemmen.

 

Steenverlies aan oppervlak

Te herkennen aan Materiaalverlies aan oppervlak en losse stenen in de berm.
Oorzaak Rafeling kan worden veroorzaakt door veroudering van het bindmiddel aan het oppervlak en/of door strippng. Door langdurig het oppervlak met een vlam te bewerken bij het inbouwen of foor UV straling en contact met zuurstof zal het bindmiddel verouderen en hierdoor brosser worden. Onder invloed van verkeer kunnen er scheurtjes in het bindmiddel optreden met als gevolg steenverlies in de vorm van rafeling. Ook door langdurig contact met water kan onthechting tussen bindmiddel en steen optreden, waardoor rafeling kan ontstaan.
Gevolg(en) Door rafeling kan verdere schade ontstaan in de vorm van materiaalverlies en gaten. Rafeling kan ruitbreuk van voertuigen, lak- en andere schade als gevolg hebben. Rafeling heeft een negetief effect op de3 geluidsreductie.
Herstel Toplaag van voegovergang vervangen.

 

 

Spoorvorming

Te herkennen aan Sporen in de voegovergang ter plaatse van de rijsporen en opbollingen net naast de rijsporen.
Oorzaak Overvulling van het steenskelet met bindmiddel.
Gevolg(en) Discontinuïteit in langsvlakheid in de rijsporen, wat negatief is voor de verkeersveiligheid, zeker als er water in de rijsporen blijft staan. Spoorvorming in de voegovergang, kan ook tot schade leiden aan de aansluitende asfalt deklagen. Spoorvorming van de voegovergangen heeft een negatief effect op de geluidsreductie.
Herstel Vervangen voegovergangen.

 

 

Segregatie

Te herkennen aan Ontmenging van componenten.
Oorzaak Tijdens vervaardigen van voegovergang geen goed homogeen steenskelet aangebracht en/of bindmiddel niet goed verdeeld.
Gevolg(en) Schades als materiaalverlies, scheurvorming e.d. Segregatie van de voegovergangen heeft een negatief effect op de geluidsreductie.
Herstel Als het plaatselijk is, deze delen herstellen. Indien dit over het gehele oppervlak voorkomty, de gehele voegovergang vervangen.

 

 

Verplaatsen en opduwen van materiaal

Te herkennen aan Materiaal kan in lengte- of dwarsrichting zijn verplaatst en/of opgeduwd.
Oorzaak Met bindmiddel overvuld steenskelet of slechte bindmiddeliegenschappen.
Gevolg(en) Verplaatsing van materiaal, onvlakheden, gladde plekken en materiaalverlies. Verplaatsen op opduwen van materiaal heeft een negetief effect op de geluidsreductie.
Herstel Voegovergang vervangen.

 

 

Afsplinteren

Te herkennen aan Materiaalverlies van stenen
Oorzaak Slechte kwaliteit stenen met te lage weerstand tegen abrasie en verbrijzelen
Gevolg(en) Als gevolg hiervan kan het steenskelet overvuld raken met bindmiddel. Afsplinteren heeft een negatief effect op de geluidsreductie.
Herstel  Voegovergang vervangen.

 

 

Stroefheid

 

Te herkennen aan Glad, soms glimmend, oppervlak
Oorzaak Niet ingestrooid, instrooimateriaal is onthecht of door verkeer in de voegmassa gereden
Gevolg(en) Te lage stroefheid. Dit is negatief voor de veiligheid van vooral motorrijders, zeker bij diagonale voegovergangen en voegovergangen in bochten
Herstel Dit is reparabel door een nieuwe toplaag aan te brengen.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

pdf De Duitse richtlijnen voor bitumineuze voegen
pdf etag-032-part-3-may-2013
pdf rapport onderzoek bitumineuze voegen
pdf Rapport bitumineuze voegen NETCR50_99-2
pdf Bitumineuze voegen - RWS Richtlijnen 1994
pdf Eindrapport_RWS_Prijsvraag_Stille_Duurzame_Voegovergang
pdf RTD_1007-4_Flexibele_voegovergangsconstructies_versie_1_definitief_8_4_2013
pdf RWS Onderzoek Thorma-Joint