7.2.2 Inspectiehandboek (CUR-117)

CUR-Aanbeveling 117:2015 ‘Inspectie en advies kunstwerken’ geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek voor beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties. Deze CUR-Aanbeveling vormt één integraal geheel met SBRCURnet handboeken die zich richten op het materiaal en kritieke onderdelen. Zij kan als basis dienen voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies. Deze Aanbeveling behandelt de inspectie van en het onderzoek aan de betreffende constructies of installaties, inclusief advies over het beheer en onderhoud. De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen.

Doel van dit handboek ‘Inspectie Voegovergangen’ is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van (onderdelen van) voegovergangen. Op diverse plaatsen in dit handboek is in richtinggevende zin informatie opgenomen omtrent het advies volgend op de inspectie, maar dit handboek geeft geen invulling aan het adviesproces volgens inspectie- en advies-categorie B5.

Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken, zoals inspecteurs, beheerders en constructeurs.

Cover inspectie handboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheets voor inspectie, beheer en onderhoud voegovergangen

Op enig moment (2013 – 2014) is beschikbare kennis van en ervaring met in Nederland toegepaste voegovergangen vastgelegd in ‘Factsheets voor inspectie, beheer en onderhoud’ van voegovergangen. Deze factsheets zijn niet te verwarren met de factsheets van de ‘RTD 1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen’. De factsheets in de Meerkeuzematrix zijn een weerspiegeling van prestaties aangevuld met relevante informatie en aandachtspunten. De ‘Factsheets voor de inspectie, het beheer en onderhoud’ zijn vooral te beschouwen als een vorm van kennisborging. De informatie in deze factsheets is zoveel als mogelijk verwerkt in het ‘Handboek Inspectie Voegovergangen’. Een uitzondering is de tabel met risico’s. Voor het bepalen van risiconiveau’s is het gebruik van deze risicotabel dan ook zeer aan te bevelen.

 

Factsheets voor inspectie, beheer en onderhoud