7.3 Klein onderhoud

Klein onderhoud aan voegovergangen is afhankelijk van het voegproduct en de garantiebepalingen van de betreffende leverancier. Doorgaans beperkt het zich tot jaarlijks de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • reinigen van de sponning tussen de randprofielen (vuil dat zich op de rubber afdichting concentreert en ingesloten wordt door de randprofielen);
  • controleren, naspannen en vervangen van voorspanbouten bij sinusplaten, vingerplaten en mattenvoegen;
  • optioneel herstellen van de conservering of kleinschalige betonschade aan randbalken.

De staat van onderhoud kan in de meeste gevallen het best worden beoordeeld door de leverancier of installateur. Met de specialistische kennis van de expert kunnen potentiële schadebeelden beter worden herkend, en wordt het onderhoud met de juiste kennis uitgevoerd.