7.5 Chlorideonderzoek

Bij groot onderhoud aan betonnen bruggen en viaducten is er soms sprake van langdurig lekke voegovergangen die vervangen gaan worden. Omdat het kunstwerk over langere tijd is blootgesteld aan water en dooizouten, is het voor de beheerder en opdrachtnemer niet goed te beoordelen of er sprake is van chloriden in het beton. In combinatie met water en zuurstof kunnen chloriden ervoor zorgen dat de wapening gaat corroderen. Dit proces is niet goed visueel waarneembaar en zet aan tot twijfels over de constructieve veiligheid van het kunstwerk.

Met destructief onderzoek kan worden vastgesteld hoe groot de concentratie aan chloriden is. Hiervoor worden er kernen geboord uit het beton die in het laboratorium worden onderzocht. Ook is het soms mogelijk om een deel van het beton te verwijderen waarbij het niet alleen mogelijk is om monsters te onderzoeken maar ook een visuele inspectie van de wapening uit te voeren.

 

Meer informatie

http://www.kb-kenniscentrum.nl/techniek/betonschade-mechanismen

http://www.vobn-beton.nl/beton/beton/beton-bestellen/chlorideklasse