7.4 Groot onderhoud

Voor de meeste voegovergangconstructies geldt dat het een uniek, specialistisch product betreft met specifieke aandachtspunten voor groot onderhoud. Op conceptniveau kunnen producten overeenkomstige aandachtspunten hebben maar er zijn ook unieke aandachtspunten per specifiek product waarvan kennis benodigd is wanneer het onderhoud vergt. Om deze reden is het belangrijk dat het juiste bedrijf onderhoud uitvoert, veelal aan diens eigen producten. Soms is er binnen 1 wegvak sprake van verschillende voegproducten, zelfs van verschillende leveranciers. Dit maakt het uitbesteden van groot onderhoud aan voegovergangen niet altijd gemakkelijk. Generiek zijn er een aantal terugkomende aandachtspunten die aandacht vragen bij groot onderhoud. Dit zijn;

 

Verwijderen van de verharding

Bij het verwijderen van de verharding langs een voegovergang behoren geen constructiedelen van de voegovergang te beschadigen. Grote oppervlakken asfalt kunnen met groot freesmaterieel worden verwijderd maar ter plaatse van de voegovergang is zorgvuldigheid benodigd. Een gangbare methode is een combinatie van een 0,5m – frees die over de lengterichting van de voegovergang ‘langsop’ gaat, met handmatig verwijderen van achterblijvende restanten asfalt. Daarbij dient men te voorkomen dat de frees beton of staal beschadigd. Voegovergangen met een directe aansluiting van het asfalt op de staalconstructie, vragen de meeste alertheid. In het bijzonder kunnen stalen sinusplaten beschadigd, en zelfs los raken. Het opnieuw monteren van deze sinusplaten vraagt goede zorg wanneer er delen van een voorspanbout zijn achtergebleven in de constructie bij het losbreken van de sinusplaat.

Verbeterde flexibele voegovergangen

Bij onderhoud aan de verharding kan ook een verbeterde flexibele voegovergang in het wegvak voorkomen. In deze voegovergangen zijn belangrijke onderdelen verwerkt die niet zichtbaar zijn van bovenaf. Omdat er vele jaren traditionele bitumineuze voegovergangen zijn toegepast en deze in dezelfde freesgang (als voor de deklaag asfalt) zijn mee gefreesd, bestaat er en risico dat deze verbeterde flexibele voegovergangen niet worden herkend. Om herkenning te bevorderen, kan de leverancier van de verbeterde flexibele voegovergang een markering toepassen voor het identificeren van de voegovergang. Dit is onder meer ontwikkeld voor de Silent Joint voegovergang waar spiraalveren in de bitumineuze massa zijn toegepast. Zie onderstaande afbeeldingen.

 

Vervangen van rubber afdichtingen

Het vervangen van rubber afdichtingen lijkt in principe gelijk voor veel producten. In veel gevallen gaat het om klauwprofielen met een daarbij ontwikkelde rubber afdichting. Deze afdichting kan bijvoorbeeld uit de bestaande klauwprofielen getrokken worden met een mobiele kraan waaraan een strop gemonteerd is. Bij verouderde rubberprofielen breekt het rubber soms (meerdere keren), of blijft er een stuk rubber achter in de klauwprofielen. Het is belangrijk dat alle restanten verwijderd zijn alvorens een nieuw, identiek rubberprofiel te monteren.

 

Verwijderen rubberprofiel met mobiele kraan

 

Aanbrengen van nieuw asfalt

Bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding is het belangrijk dat er passende maatregelen worden getroffen om mogelijke vervuiling van de dilatatieopening te voorkomen. Vooral bij voegovergangen met sinusplaten of vingervoegen kan het tamelijk lastig zijn om de vervuiling achteraf weg te halen zonder de sinusplaten of vingerplaten te demonteren. Dergelijke constructies kunnen vooraf worden ‘afgeplakt’ met dik karton of bijvoorbeeld hardboard.