9. Literatuur & richtlijnen

In het handboek wordt verwezen naar de literatuur dat in onderstaand overzicht wordt samengevat.

 

Jaar Titel Uitgever / auteur Document
2017 Handboek inspectie voegovergangen SBRCURnet Handboek inspectie voegovergangen_(Optimized)
2017 ROK1.4 (RTD1001)

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken versie 1.4

Rijkswaterstaat RTD1001_ROK1.4_april2017_tcm21-108741

RTD1001_ROK1.4_BijlageA_april2017_tcm21-108742

RTD1001_ROK1.4_BijlageB_april2017_tcm21-108743

2016 Principedetail voor nieuwbouw met enkelvoudige stalen voegovergangen met lusankers (voor zwaar verkeer) Platform Voegovergangen en Opleggingen PVO-PDV-001 (eindconcept 5.0) Na presentatie
2015 ROK1.3 (RTD1001)

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken versie 1.3

Rijkswaterstaat RTD 1001;2015 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) versie 1.3
2014 RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen versie 3 Rijkswaterstaat RTD_1007-2_Eisen_Voegovergangen_3.0 versie 1-12-2014
2013 RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen Rijkswaterstaat RTD_1007-1_MKM_Definitieve_versie_1.0
2013 RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen versie 1 Rijkswaterstaat RTD_1007-2_Eisen_Voegovergangen_1.0_def_versie
2013 RTD1007-3 Geluidseisen voegovergangen Rijkswaterstaat RTD_1007-3_Geluideisen_Voegovergangen_versie_1_definitief_8_4_13
2013 RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangsconstructies Rijkswaterstaat RTD_1007-4_Flexibele_voegovergangsconstructies_versie_1_definitief_8_4_2013
2013 ETAG032 Deel 1 t/m 8 EOTA etag-032-part-1-may-2013

etag-032-part-2-may-2013

etag-032-part-3-may-2013

etag-032-part-4-may-2013

etag-032-part-5-may-2013

etag-032-part-6-may-2013

etag-032-part-7-may-2013

etag-032-part-8-may-2013

2012 Eindrapport Stille Duurzame Voegen Rijkswaterstaat Eindrapport_RWS_Prijsvraag_Stille_Duurzame_Voegovergang
2010 NBD00401 Geluidseisen voegovergangen Rijkswaterstaat NBD00401 Geluideisen voegovergangen
2010 Meerkeuzematrix voegovergangen Rijkswaterstaat MEERKEUZEMATRIX voegovergangen versie 4 12-04-10
2009 NBD00730 Standaarddetail voor betonnen bruggen Rijkswaterstaat NBD00730 Standaarddetails Versie 1.1 (2009)
2007 NBD00710 Eisen voor voegovergangen (versie 31) Rijkswaterstaat NBD00710 versie 31 – 27-01-2007 (NL)
2006 NBD00400 Eisen voor enkelvoudige voegovergangen Rijkswaterstaat NBD00400 versie 02-02-2006 Nederlands
2006 Rapportage inventarisatie enkelvoudige voegen Rijkswaterstaat rapportage-inventarisatie-enkelvoudige-voegen
2006 Leidraad/stappenplan ontwerp voegovergangen Oranjewoud Leidraad stappenplan voegberekeningen
2006 Cursus voegovergangen J.S. Leendertz en J.H. van der Ven Cursus Voegovergangen 01-06
2005 Informatiebulletin 2005-01 Rijkswaterstaat Informatiebulletin 2005-01 Aanpassing standaarddetails voegovergang
2005 Meetbare geluidseisen en geluidsarme oplossingen
voor enkelvoudige voegovergangen
TU Delft rapport geluidsonderzoek
2005 Verbetervoorstellen bitumineuze voegen TU Delft rapport onderzoek bitumineuze voegen
2005 NBD00710 versie 29 Rijkswaterstaat NBD 00710 versie 29 – 14 februari 2005
2004 KuBOS-2004-042-T Referentiedocument voegovergangen Rijkswaterstaat Referentiedocument voegovergangen 2004 Rijkswaterstaat
2004 Evaluation of Asphaltic Expansion Joints Professor Walaa S. Mogawer, PI
Alexander J. Austerman
Rapport bitumineuze voegen NETCR50_99-2
2001 ZTV-BEL-FU Forschungsgesellschaft fur Strassen – und Verkehrswesen ZTV-BEL-FU (2001)
1994 Bitumineuze voegen – Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering Rijkswaterstaat Bitumineuze voegen – RWS Richtlijnen 1994
1990 Rapport waterdichte rijbaanovergangen Rijkswaterstaat rapport-waterdichte-rijbaanovergangen-1990
1987 Thorma Joint Rijkswaterstaat RWS Onderzoek Thorma-Joint
1977 Evaluatieraport Voegovergangconstructies van epoxybeton Rijkswaterstaat Voegovergangconstructies van epoxybeton