Projecten

Kennisverspreiding

De projecten zijn gericht op het borgen en overdragen van kennis van voegovergangen en opleggingen in alle fasen (ontwerp, uitvoering, beheer & onderhoud). Er is veel kennis beschikbaar maar deze is versnipperd in de keten, niet altijd up-to-date en slecht toegankelijk voor de gebruikers. Met behulp van een actueel gehouden website, diverse tools, online handboeken, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en een 4-daagse basiscursus wordt alle kennis beschikbaar gemaakt.

Projectgroepleden

Christian Carlie (Dura Vermeer)

Barry Doorn (Rijkswaterstaat GPO)

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Eddy Westdijk (CROW)