Werkgroep 1

Communicatie, cursus en website

De werkgroep houd zich bezig met het borgen en overdragen van kennis van voegovergangen en opleggingen in alle fasen (ontwerp, uitvoering, beheer & onderhoud). Er is veel kennis beschikbaar maar deze is versnipperd in de keten, niet altijd up-to-date en slecht toegankelijk voor de gebruikers. Met behulp van een verbeterde website, online handboeken, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en een 4-daagse basiscursus wordt alle kennis beschikbaar gemaakt.

Werkgroep trekkers: Barry Doorn, Frank van Beek

Doelen

  • Toegankelijk maken van specialistische kennis.

Acties

Tijdspad Voltooiing
1 Doorontwikkeling Digitale meerkeuzematrix voegovergangen jun 2017 -
aug 2017
100%
100% Complete

Ervaring en feedback uit de markt zijn aanleiding om de Digitale Meerkeuzematrix op diverse punten nog prettiger te maken. De applicatie wordt zeer gewaardeerd en PVO heeft complimenten ontvangen. Toch blijven we kritisch en willen we onze leden optimaal bedienen. In de periode juli/augustus 2017 wordt een reeks updates uitgevoerd die het werken met de Digitale Meerkeuzematrix nog prettiger maakt.

2 Ontwikkeling online handboeken (2 st.) voegovergangen en opleggingen jun 2016 -
aug 2017
80%
80% Complete

Het Platform heeft enorm veel kennis tot zijn beschikking waarvan een belangrijk deel ook voor minder gespecialiseerde technici beschikbaar hoort te zijn. De meeste raakvlakken zijn gerelateerd aan hoofdaannemende partijen. Gespecialiseerde bedrijven kunnen deze raakvlakken niet zonder hun betrokkenheid beheersen. Om dit te bevorderen heeft het PVO een aanpassing op de huidige website op het oog waarmee het primair dienst gaat doen als kennisportaal voor de branche.

3 Doorontwikkeling 4-daagse basiscursus voegovergangen en opleggingen jun 2016 -
aug 2017
80%
80% Complete

Op basis van evaluaties is vastgesteld dat de cursus op een aantal punten te optimaliseren valt. Ook zijn er suggesties ter sprake gekomen zoals e-learning, en is er besloten om de wensen al deels te verwerken in de cursus waardoor het onderdeel B&O wordt aangeboden als een aanvullende module. In 2015 zal de cursus met beperkte wijzigingen doorgang vinden. Voor het onderdeel uitvoering opleggingen zal een syllabus worden opgesteld. De onderdelen uitvoering op dag 2 en dag 3 zullen meer tijd krijgen.
In 2016 zal de cursussyllabus transformeren naar een online handboek op de website. Bij het ontwikkelen van dit handboek dient de relatie met de cursus in acht te worden genomen.

4 Handboek "Inspectie voegovergangen en opleggingen" apr 2016 -
aug 2017
100%
100% Complete

Er is een nieuwe CUR-aanbeveling 117 uitgegeven die dieper ingaat op asset management. Het PVO is benaderd om hieraan mee te werken in de vorm van een bijbehorende naslagwerk voor de instandhouding van voegovergangen en opleggingen. Nico Booij heeft de aanvulling gerapporteerd en deze zal op korte termijn worden afgehandeld met een vrijgave van de publicatie.

5 Applicatie overzicht producten voegovergangen (doorontwikkeling) okt 2016 -
jul 2017
100%
100% Complete

De tool "Productoverzicht voegovergangen" is reeds ontwikkeld en beschikbaar op de website van PVO. Er volgt in de periode juni-augustus 2017 een update die per product nog meer (en eenvoudiger) toegang geeft tot documenten die PVO tot haar beschikking heeft.

Werkgroepleden

Barry Doorn (VolkerInfra)

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Martijn Kramer (SBRCURnet)