Projecten

Voegovergangen

Projecten

  • Ontwikkeling handreiking voor onderhoudsadvisering voegovergangen
  • Ontwikkeling aanvullende informatie diverse typen voegovergangen (Lifecycle costs , duurzaamheid, uitvoeringstijd, risico’s)
  • Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van technische kaders  (RWS: RTD1007-1, -2, -3)
  • Doorontwikkeling handboek voegovergangen (incl integratie met cursus)

 

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RTD1007-2/-3/-4)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van voegovergangen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themabijeenkomsten

Projectgroepleden

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Barry Doorn (Smits Neuchatel Infrastructuur)

Sander Ruster (Brabotech Aannemingsbedrijf)

Barry Voogt (Heijmans)

Jeroen Melief (Maurer Sohne)

Harry Oosterwijk (Salverda)

Arno Leegwater (Mageba SA)

Han Leendertz (JSL Consulting)