Projecten

Voegovergangen

Projecten

  • Ontwikkeling generiek rekenmodel voegbewegingen voor betonnen kunstwerken
  • Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van RTD1007
  • Actueel houden handboek voegovergangen

 

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RTD1007-2/-3/-4)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van voegovergangen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themabijeenkomsten

Projectgroepleden

Fabian Vermeulen (Edilon)(Sedra Contracting)

Sander Ruster (Brabotech Aannemingsbedrijf)

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Barry Doorn (VolkerInfra)

Barry Voogt (Heijmans)

Jeroen Melief (Maurer Sohne)

Harry Oosterwijk (Salverda)

Ron van Dijk (Spanstaal)

Arno Leegwater (Mageba SA)

Ron van Wijnen (ROWIJ)

Paul Snellen (Rijkswaterstaat GPO)

Han Leendertz (JSL Consulting)