Projecten

Voegovergangen

Projecten

  • Ontwikkeling handreiking voor onderhoudsadvisering voegovergangen
  • Ontwikkeling aanvullende informatie diverse typen voegovergangen (Lifecycle costs , duurzaamheid, uitvoeringstijd, risico’s)
  • Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van technische kaders  (RWS: RTD1007-1, -2, -3)
  • Doorontwikkeling handboek voegovergangen (incl integratie met cursus)

 

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RTD1007-2/-3/-4)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van voegovergangen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themabijeenkomsten

Projectgroepleden

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Barry Doorn (Rijkswaterstaat GPO)

Barry Voogt (Heijmans)

Han Leendertz (JSL Consulting)