Projecten

Opleggingen

Projecten

  • Wrijvingsonderzoek opleggingen
  • Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van EN1337
  • Actueel houden handboek opleggingen

 

De werkgroep Opleggingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RWS, NEN)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van opleggingen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themabijeenkomsten

Projectgroepleden

Evert van Vliet (Adviesbureau ir. J.G. Hageman)

Ruud Meijer (Concept Ingenieurs)

Han Leendertz (JSL Consulting)

Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO)

Jan Jouke Eikelboom (Rijkswaterstaat GPO)