Projecten

Opleggingen

Projecten

  • Wrijvingsonderzoek opleggingen
  • Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van EN1337
  • Actueel houden handboek opleggingen

 

De werkgroep Opleggingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RWS, NEN)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van opleggingen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themabijeenkomsten

Projectgroepleden

Evert van Vliet (BAM Infraconsult)

Jos Krabbe (Rijkswaterstaat GPO)

Ruud Meijer (Concept Ingenieurs)

Han Leendertz (JSL Consulting)

Nico Booij (JNB Advies)