Werkgroep 3

Opleggingen

De werkgroep Opleggingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:

Doelen

  • Feedback geven op technische kaders (RWS, NEN)

  • Ontwikkelen van hulpmiddelen, kennisdocumenten, aanbevelingen voor ontwerp, realisatie en instandhouding van opleggingen

  • Praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen delen m.b.v. themamiddagen

Acties

Tijdspad Voltooiing
1 Ontwikkeling handboek opleggingen mrt 2016 -
jun 2017
70%
70% Complete

Onderdeel van de vernieuwde website van PVO zijn twee handboeken voor voegovergangen en opleggingen. De werkgroep opleggingen realiseert in 2017 de eerste versie van het digitaal handboek opleggingen. In het eerste kwartaal zijn de eerste 5 hoofdstukken in basis gevormd. Dit wordt aangevuld met een deel praktijk en een deel instandhouding.

2 Actualisatie RTD1017-2 CRIAM Rubber opleggingen aug 2016 -
mrt 2017
100%
100% Complete

Op basis van prakervaring wordt de RTD1017-2 geactualiseerd.

3 Bijdrage ontwikkelingen nieuwe RWS Standaarddetails jun 2016 -
jun 2017
70%
70% Complete

Rijkswaterstaat herziet haar standaarddetails (NBD00730) die in de ROK 2.0 worden opgenomen (nieuwe RTD1010). De standaarddetails van opleggingen zullen worden geklankbord in het PVO.
Noot: Rijkswaterstaat heeft inmiddels ROK versie 1.4 vrijgegeven waarin de voorlopige resultaten van RTD1010 zijn meegeleverd.

4 Herziening EN1337-serie jan 2016 -
dec 2018
80%
80% Complete

EN1337 is de Europees geharmoniseerde standaard voor opleggingen. Een Europese commissie onder leiding van Dr. Ing. Han Leendertz (voormalig Rijkswaterstaat) werkt momenteel aan de afronding van de nieuwe versie voor deze serie. Platform Voegovergangen en Opleggingen ondersteunt het werk van deze commissie.

5 Actualisatie RTD1012 Eisen voor opleggingen mrt 2016 -
mrt 2017
90%
90% Complete

Dit betreft een aanpassing van RTD1012 op basis van praktijkervaringen in projecten, gebaseerd op huidige EN1337-serie uit 2005. Dit is ten dele verwerkt in de nieuwe RTD1012; 2017 (onderdeel van ROK1.4).
Na van kracht worden van de nieuwe EN1337-serie zal de RTD1012 volledig herzien moeten worden. Dit is voorzien voor 2018.

6 Inkoop checklist rubber opleggingen mrt 2017 -
apr 2017
100%
100% Complete

De inkoop van rubber opleggingen behoeft aandacht, zo stelden wij in 2016. Hier heeft PVO zowel een themamiddag aan besteed, maar ook vertaald naar een actie voor de werkgroep; het opstellen van een checklist voor de inkoop van rubber opleggingen. Begin 2017 is deze actie afgerond. De resultaten zijn verwerkt in het digitaal handboek opleggingen.

Zie hoofdstuk 6.1.1
http://www.pveno.nl/handboek-opleggingen/handboek/6-realisatie/6-1-inkoop-opleggingen/6-1-1-staalgewapende-rubberopleggingen/

Werkgroepleden

Martin Makkink (Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken)

Han Leendertz (JSL Consulting)

Christian Carlie (Freyssinet)

Jan de Boer (Civiele Technieken De Boer)

Evert van Vliet (Namens AB-FAB)

Joost Beumer (Civiele Technieken De Boer)

Bert Haksteen (Hartmann Engineering)

Ruud Meijer (Freyssinet)

Rick Miltenburg (Strukton)

Arno Schipper (Arcas Trading)

Jan Schoonbeek (Konstrukom)

Klaus Ueckert (Maurer-Söhne)

Gudy Verhoeven (Vilton)

Anton van Vliet (Civiele Technieken De Boer)

Jos Vorstenbosch-Krabbe (Rijkswaterstaat GPO)

Oscar Vos (Strukton)

Ron van Dijk (Spanstaal)