Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aansluitend op de ledenvergadering is er nog een gratis bijeenkomst ‘Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?’

In deze bijeenkomst belichten we aan de hand van diverse praktijkgevallen de problematiek rondom lekkende voegovergangen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven van beheerder, inspecteur en aannemer.

Programma Ledenvergadering

  • 13.00 Opening door de PVO-voorzitter
  • 13.10 Algemene Ledenvergadering
  • 13.40 Start bijeenkomst

Bijeenkomst

  • 13.40 Impactanalyse: Maatschappelijke effecten falende voegovergangen (Rijkswaterstaat)
  • 14.20 Pauze
  • 14.40 Inspectie en nader onderzoek bij lekkende voegovergangen (Concept Ingenieurs)
  • 15.20 Herstelmaatregelen na lekkende voegovergangen (Freyssinet)
  • 16.00 Afsluiting / Wrap up
  • 16.10 Netwerkmoment / borrel

Aanmelden en meer informatie