Home

Platform Voegovergangen en Opleggingen heeft het digitale handboek voegovergangen ontwikkeld om alle relevante kennis over voegovergangen beschikbaar te stellen. Het handboek heeft een informatief karakter dient vooral om de gebruiker al het inzicht te bieden om het ontwerp en de uitvoering van voegovergangen succesvol uit te voeren. Omdat veel kunstwerken in beheer zijn bij Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten wordt veel materie behandeld in relatie tot RTD1007-1, 2, 3 en 4. Deze richtlijnen vormen in veel contracten de basis voor het werken met voegovergangen.

Het handboek zal voortdurend worden bijgewerkt indien er nieuwe kennis beschikbaar is. Wij delen actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht waar mogelijk. Om inzicht te behouden in de mutaties van het handboek, worden deze bijgehouden op deze pagina.