7.5.2.2 Vingervoegovergangen

Tabel 7.5.2.2 a        Klein onderhoud vingervoegovergangen

Onderdeel/detail

 

Klein onderhoud Opmerkingen
Raakvlak randbalk – randprofiel en randbalk – wegverharding Opheffen niveauverschillen. Vanwege veiligheid in gebruik en kans op geluidoverlast.
Slijtlaag Vingers (vingerplaten): lokaal bijwerken. Vooral in kader van stroefheid (veiligheid).
Voegovergangbalken Herstel kleinschalige betonschade. Herstel uitgereden plekken scheuren en rafeling.
Vingers (vingerplaten) Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Boutverbinding (2.1a) Controleren en naspannen voorspanbouten. Constructies met korte bouten herbergen het risico van lostrillen van bouten.
Stalen basisconstructie met verankering (2.1a) Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Verankering (2.1b) Controleren en eventueel naspannen voorspanbouten. Werkzaamheden laten uitvoeren door leverancier.
Speciebed (2.1b) Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Gootconstructie Reinigen, verwijderen vervuiling. Gootconstructies regelmatig controleren op vervuiling en reinigen.
Corrosiebescherming Reinigen en lokaal bijwerken. Op niet bereden plekken.