4.5.3 Verborgen voeg met rekspreidende inlage in een gemodificeerde deklaag (concept 5.1)

Beschrijving

Dit voegconcept staat ook bekend als “Buried Reinforced Asphalt Interlayer Noiseless Joint”, afgekort Brainjoint. De Brainjoint valt onder de categorie ‘voegloze voeg’. De bewegingen van de brug of viaduct worden door de deklaag van de Brainjoint in combinatie met een speciale rekspreidende inlage , die zich tussen de dek- en tussenlaag bevindt, opgenomen en verdeeld. Hierdoor kan de asfaltdeklaag over de voeg (en over het kunstwerk) naadloos worden doorgezet. Het belangrijkste kenmerk van de BrainJoint is, dat de voegovergang is opgebouwd uit twee asfaltlagen in combinatie met een een rekspreidende inlage. Eerst wordt een AC Surf als een tussenlaag aangelegd op het kunstwerk. Ter plaatse van de voeg wordt de AC surf laag ingezaagd en wordt hierop een rekspreidende inlage aangebracht. Met het asfalteren van de deklaag versmelt deze rekspreidende inlage met de dek- en tussenlaag. In de rekspreidende inlage zijn horizontale, plat liggende metalen lamellen aanwezig die de beweging welke in het hart van de voeg optreden over een bepaalde zone ter weerszijde van de voeg verspreiden. Daardoor wordt de beweging onderin de voeg omgezet in een gelijkmatig verdeelde rek in de deklaag. Dit kan in de praktijk ook worden waargenomen in de wegmarkering waar zich verdeeld kleine haarscheurtjes aftekenen. De werking van de lamellen in de rekspreidende inlage is, dat de voeg tweezijdig werkt: zowel bij het open als bij het dichtgaan. De rekspreidende inlage van 1 meter is aan de boven en onderzijde afgewerkt met een laag polymeerbitumen en een non-woven scheidingslaag. Deze lagen garanderen de waterdichtheid van de voegovergang.

 

Concept 5.1 Brainjoint
Concept 5.1 Brainjoint
Brainjoint (Heijmans)
Brainjoint (Heijmans)

 

 

 

 

 

 

 

De asfaltdeklaag op kunstwerken wordt uitgevoerd met BrugFlex. Het betreft een asfaltmengsel met een speciale samenstelling is. Deze samenstelling is ontwikkeld, omdat het mengsel mede is bedoeld is voor toepassing op stalen brugdekken vanwege de grote rekken die in een deklaag op een stalen brug kunnen optreden. Het bijzondere van BrugFlex is, dat het in horizontale richting zeer flexibel is en in verticale richting zeer stabiel.
Door de flexibele mastiek in BrugFlex kunnen de horizontale voegbewegingen goed worden opgenomen en door de steenskelet-opbouw kan de verkeersbelasting duurzaam worden gedragen. Bovendien heeft BrugFlex een open textuur, waardoor de geluidseigenschappen vergelijkbaar zijn met ZOAB. Hierdoor is de overgang van BrugFlex naar ZOAB niet hoorbaar.
De voorkeur is om BrugFlex tussen 10 m voor en 10 m na het kunstwerk aan te brengen, ervoor en erna wordt langzaam omgeschakeld van BrugFlex naar ZOAB. Hiermee wordt voor en achter de voeg zonder naden en dus zonder onderbreking van de asfaltconstructie gewerkt. Dat betekent ook, dat de stabiliteit van de verharding ter plaatse van de voegovergang hetzelfde is als ervoor en erachter. De voegovergang vertoont dus geen onderbreking die qua vervorming en langsvlakheid een afwijkend gedrag oplevert.
Daardoor kunnen ook op termijn geen harde randen ontstaan wanneer de asfaltconstructie op het brugdek enige vervorming gaat vertonen. Ook kan er geen vervorming in bijvoorbeeld een minder stabiel voegmateriaal ontstaan, waardoor juist een ‘deuk’ in het rijspoor ontstaat. Er is in feite helemaal geen voegovergang.
Ter plaatse van het kunstwerk wordt een waterdichte AC Surf laag (gemodificeerd) aangebracht. In deze situatie is er ook voor gekozen om deze laag aan te brengen van 5 m voor tot 5 m na het kunstwerk. Hierdoor ontstaat er ter plaatse van de voegovergang zelf een zo homogeen en kwalitatief goed mogelijke asfaltconstructie.

 

Prestaties

De bewegingscapaciteit (laagfrequent (maanden)) is als volgt:
Δx = +20/-13 mm (langsrichting kunstwerk),
Δy = +/- 10 mm (dwarsrichting kunstwerk),
Δz = +/- 3,0 mm (verticaal)

De bewegingscapaciteit (middenfrequent (uren) is als volgt:
Δx = +7/-4 mm (langsrichting kunstwerk),
Δy = +/- 3.5 mm (dwarsrichting kunstwerk),
Δz = +/- 2.0 mm (verticaal)

De Brainjoint heeft een relatief grote stijfheid. I.v.m de weerstand tegen hoogfrequente (seconden) voegbewegingen uit verkeer geldt voor de voegbewegingen door verkeersbelasting een beperking:
Δx = +/1,0 mm (langsrichting kunstwerk),
Δz = +/- 1,0 mm (verticaal)

Doordat een naadloos deklaag wordt verkregen is het rijcomfort zeer goed en zijn de geluidprestatie gelijk aan die van de deklaag zonder puls/contactgeluid.

Voor meer informatie zie de Declaration of Performance (DoP) in het productenoverzicht.

Onder deze condities wordt op basis van EEM-analyses, testen en praktijkproeven en bijna 10 jaar praktijkervaring een levensduur verwacht van minimaal 10 jaar in autosnelwegen. In niet intensief bereden kunstwerken zoals over autosnelwegen is de levensduurverwachting >10 jaar. De mechanische weerstand tegen belasting vanuit de constructie en tegen belasting vanuit verkeer is goed. De stroefheid, geluidsreductie en waterdichtheid zijn goed.