6.5.1 Productietekeningen

Voor de meeste stalen voegovergangen wordt het productieproces uitgevoerd met goedgekeurde productietekeningen. Deze worden vervaardigd en afgestemd met de afnemer. Het afstemmen van de constructietekening heeft meerdere doeleinden:

 

Proces

 • de geometrie wordt afgestemd met de afnemer die de staalconstructie gaat leveren en monteren, en verantwoordelijk is voor de inbouw en afstemming met de hoofdaannemer;
 • de tekening bevat instructies en verwijzingen naar een specifieke lasmethodebeschrijving;
 • de tekening bevat gegevens zoals het gewicht, die nodig zijn voor het hijsen en transporteren van de constructies;

 

Verificatie producteisen

 • de tekening bevat informatie over de toe te passen (of toegepaste) staaltypen;
 • de tekening bevat informatie over de grootte en het type las voor alle verbindingen;
 • de tekening bevat informatie over het corrosiebeschermingsysteem;
 • de tekening bevat details van de montageverbindingen tussen secties;
 • de tekening bevat details voor sinusplaten met daarbij benodigde voorspanning en moment in de verbinding;
 • de tekening bevat materiaalspecificaties voor het rubberprofiel;
 • de tekening bevat informatie over de detaillering bij schampranden

 

Benodigde informatie

Voor de productie van de staalconstructie is doorgaans behoefte aan de volgende informatie:

 • een bovenaanzicht van het object of specifiek de voegovergang, met gespecificeerde afmetingen in het rijdek, middengeleiders en schampranden;
 • de kruisingshoek van de voegovergang in het bovenaanzicht weergegeven;
 • de positie van eventuele montageverbindingen door de bouwfasering;
 • de eisen voor de conservering;
 • de basis afstelling voor de opening van de voegconstructie bij levering (bijvoorbeeld op basis van een verwachte constructietemperatuur);
 • de geometrie van de verharding ten opzichte van het kunstwerk;
 • de posities van wapening in het kunstwerk om (waar mogelijk) op af te stemmen;
 • de hoogteverschillen van middengeleiders en schampranden ten opzichte van de verharding en de voegovergang;
 • informatie over levertijden en -condities;
 • en vanzelfsprekend wat algemene informatie zoals een projectnaam, objectnaam, normen en richtlijnen die van kracht zijn, etc.

 

Aandachtspunt

Voor het vervaardigen van een stalen voegconstructie kan een leverancier met de hierboven genoemde informatie van start gaan. De raakvlakken met de omgeving zijn in een productietekening van een staalconstructie minder relevant (voor de partij die de staalconstructie samenstelt). Bij het beoordelen van een voegovergang als totaalproduct zal een opdrachtgevende of toetsende partij naar het gehele product kijken, en de interactie met de omgeving specifiek beschouwen. Het kan gebeuren dat er behoefte is aan meer informatie dan weergegeven op de productietekening van de staalconstructie.