6.5.1 Productietekeningen

Voor de flexibele en verborgen voegovergangen worden meestal geen kunstwerk specifieke productietekeningen opgesteld maar wordt een principe detail (dwarsdoorsnede) opgesteld, voor deze voegconcepten is het minder van belang om vooraf de exacte maatvoering (lengte en hoogteknikken) te onderkennen. Wel dient bij deze concepten het benodigde ruimtebeslag te worden geverifieerd. Voor de meeste stalen voegovergangen wordt het productie- en realisatieproces echter uitgevoerd met goedgekeurde productie- en/of inbouwtekeningen. Deze worden vervaardigd en vooraf afgestemd met de afnemer. Het afstemmen van de tekeningen heeft meerdere doeleinden.

 

Proces

 • de geometrie wordt afgestemd met de afnemer die de staalconstructie gaat leveren en monteren, en verantwoordelijk is voor de inbouw en afstemming met de hoofdaannemer;
 • de tekeningen bevatten instructies en verwijzingen naar een specifieke lasmethodebeschrijving;
 • de tekeningen bevatten gegevens zoals het gewicht, die nodig zijn voor het hijsen en transporteren van de constructies;

 

Verificatie producteisen

 • de tekeningen bevatten informatie over de toe te passen (of toegepaste) staaltypen;
 • de tekeningen bevatten informatie over de grootte en het type las voor alle verbindingen;
 • de tekeningen bevatten informatie over het corrosiebeschermingsysteem;
 • de tekeningen bevatten details van de montageverbindingen tussen secties;
 • de tekeningen bevatten details voor sinusplaten met daarbij benodigde voorspanning en moment in de verbinding;
 • de tekeningen bevatten materiaalspecificaties voor het rubberprofiel;
 • de tekeningen bevatten informatie over de detaillering bij schampranden

 

Benodigde informatie

Voor de productie van de staalconstructie van de voegovergang is doorgaans behoefte aan de volgende informatie:

 • een bovenaanzicht van het object of specifiek de voegovergang, met gespecificeerde afmetingen in het rijdek, middengeleiders en schampranden;
 • de hoogteverschillen van middengeleiders en schampranden ten opzichte van de verharding en de voegovergang;
 • de geometrie van de verharding ten opzichte van het kunstwerk;
 • de kruisingshoek van de voegovergang in het bovenaanzicht weergegeven;
 • de positie van eventuele montageverbindingen door de bouwfasering;
 • de eisen voor de conservering;
 • de basis afstelling voor de opening van de voegconstructie bij levering (bijvoorbeeld op basis van een verwachte constructietemperatuur ten tijde van inbouw);
 • de posities van wapening in het kunstwerk om (waar mogelijk) op af te stemmen;
 • informatie over levertijden en -condities;
 • algemene informatie zoals een projectnaam, objectnaam, normen en richtlijnen die van kracht zijn, etc.

 

Aandachtspunt

Voor het vervaardigen van een stalen voegconstructie kan een leverancier met de hierboven genoemde informatie van start gaan. De raakvlakken met de omgeving zijn in een productietekening van een staalconstructie minder relevant (voor de partij die de staalconstructie samenstelt). Bij het beoordelen van een voegovergang als totaalproduct zal een opdrachtgevende of toetsende partij naar het gehele product kijken, en de interactie met de omgeving specifiek beschouwen. Het kan gebeuren dat er behoefte is aan meer informatie dan weergegeven op de productietekening van de staalconstructie.