4.5.1 Kenmerken en toepassingsgebied

Inleiding

Traditioneel kunnen voegovergangen worden verdeeld in harde en zachte voegovergangen. Harde voegovergangen bestaande uit materialen als beton, metaal, kunsthars en rubberprofielen. Kenmerken zijn: lange levensduur, grote dilatatiecapaciteit en maar relatief veel geluidsproductie. Zachte voegovergangen daarentegen hebben: relatief korte levensduur, kleine dilatatiecapaciteit, korte bouwtijd en een beperkte geluidsproductie. I.r.t omwonenden van de voegovergang ligt i.v.m. lagere geluidsproductie de voorkeur steeds vaker bij zachte voegovergangen. Verborgen voegovergangen worden vervangen in dezelfde werkgang als het vervangen van de deklaag, waardoor geen / nauwelijks extra verkeershinder optreedt. Vanwege de laatste 2 aspecten worden verborgen voegovergangen, net als flexibele voegovergangen, steeds vaker toegepast op plaatsen waar geluidsreductie nodig is. Tevens zijn deze voegovergangen in veel gevallen financieel aantrekkelijker t.o.v. harde voegovergangen. Verborgen voegovergangen vallen niet onder de RTD 1007-4, versie 2.0 en worden dan ook niet aan deze RTD getoetst. Verborgen voegovergangen moeten wel voldoen aan de eisen in de RTD 1007-2, versie 3.0. Eén van de verborgen voegovergangen (BrainJoint) is getest bij de prijsvraag SDV.

In deze prijsvraag werden op basis van de 3D EEM resultaten en de door de indieners aangeleverde informatie door de jury in een tweede beoordeling de vier beste oplossingen als prijswinnaar gekozen om uitgebreid te worden beproefd. Eén van deze prijswinnaars was:

  • Brainjoint van Wegenbouwmaatschappij Heijmans;

Na deze uitgebreide beoordeling heeft de jury aanbevolen om de BrainJoint op te nemen in de Meerkeuzematrix met de beperking dat deze alleen geschikt is voor relatief korte kunstwerken. In plaats van de geëiste 20 mm horizontale verplaatsing wordt voor de BrainJoint een maximale horizontale verplaatsing van 10 mm aangehouden (momenteel zijn grotere verplaatsingen door RWS geaccepteerd, zie toepassingsgebied).

De overige drie prijswinnaars betroffen flexibele bitumineuze voegovergangen die in paragraaf 4.4.3 uitvoerig zijn besproken.

 

Toepassingsgebied

De verborgen voegovergangen zijn toepasbaar bij kunstwerken met een relatief geringe beweging , zowel laagfrequente als hoogfrequente voegbewegingen. Toepassing betreft voornamelijk:

  • Kleine betonnnen bruggen en viaducten
  • Integraalkunstwerken
  • Onderdoorgangen en open tunnelbakken.

In tegenstelling tot flexibele voegovergangen, waarbij vooral de lange termijn stroefheid in het geding is, zijn verborgen voegovergangen in theorie toepasbaar in bogen met een krappe boogstraal (≤ 350 m). Hier is echter nog geen ervaring mee opgebouwd.

 

Onderdelen

De verborgen voegovergangen bevatten de volgende onderdelen:

  • Een element dat de verkeersbelasting draagt
  • Een element dat de waterdichtheid waarborgt
  • Een rekspreidend element
  • Een gemodificeerde deklaag;

Bepaalde functies kunnen een bepaald element zijn gecombineerd.

 

Overzicht typen (concepten)

 

Concept Omschrijving
5.1 Verborgen voeg met rekspreidende inlage in een gemodificeerde deklaag
5.2 Met polymeer gemodificeerde bitumen gevulde zaagsnede met onderliggend afdichtingselement
5.3 Verborgen voeg met rekspreidende onderlaag van polymeergemodificeerde bitumen