6.7.8.4 Stalen bruggen renovaties

De renovatie van stalen bruggen gaat veelal gepaard met de renovatie van de voegovergangen. Bij oude bruggen zijn onder meer stalen vingervoegen volgens eigen ontwerp (Rijkswaterstaat) bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de Moerdijkbrug.

Bij de renovatie van een stalen brug is de bestaande situatie minder eenvoudig aan te passen op de installatie van een nieuwe voegovergang omdat er veel meer aanpassing van de staalconstructie nodig is. Bij betonnen bruggen gaat het eerder om betonwerk waarbij het creëren van inbouwruimte en het aanbrengen van nieuwe lijmankers om een ander vakmanschap vraagt. Bij stalen bruggen wordt er in nagenoeg alle gevallen weer een nieuwe stalen voegovergang constructief met het stalen brugdek en/of de einddwarsdrager verbonden. Bij constructief laswerk aan de hoofddraagconstructie worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de installatie en het samenstellen van de constructie. Zowel het ontwerp (opstellen, aantonen) als de installatie vragen veel aandacht waarbij de beheersing van raakvlakken een grote rol speelt.

 

Top aandachtspunten

Ontwerp voegovergang Het nieuwe ontwerp van de voegovergang zal veelal verschillende maatwerk aspecten kennen. Hierdoor is het niet zonder meer mogelijk om een constructief ontwerp van een product toe te passen zonder dat de nieuwe, unieke situatie is getoetst en geaccepteerd door de opdrachtgevende of toetsende partij. Houd rekening met een langere doorlooptijd voor zowel engineering als acceptatietermijnen en maak goede afspraken over het proces dat opdrachtnemer en opdrachtgever hierin samen doorlopen.
Uitvoering De renovatie van een stalen brug zal in veel gevallen worden gerealiseerd onder hoge tijdsdruk als gevolg van het beperken van verkeershinder. Onder dezelfde druk zullen samenwerkende partijen alle raakvlakken dienen te beheersen, en wil niemand verrast worden door een andere situatie dan vooraf aangenomen. Het is in dergelijke projecten nog meer van belang dat alle verschillende stappen van het uitvoeringsproces t.a.v. planning, werkvolgorde en logistiek worden afgestemd waardoor het anticiperen op verrassingen (onder tijdsdruk) tot een minimum wordt beperkt.