4.4.3 Bitumineuze voegovergangen

Een flexibele voegovergang heeft de volgende definitie:

Een veelal in situ vervaardigde voegovergang bestaande uit een flexibele voegmassa met een specifieke samenstelling (bindmiddel met aggregaten) die aansluit op, en op dezelfde hoogte ligt als de aangrenzende verharding. De voegovergang wordt ter plaatse van de voegspleet ondersteund door dunne metalen platen of andere geschikte componenten.

Volgens de Meerkeuzematrix kunnen de volgende concepten worden onderscheiden:

 

Concept Beschrijving concept Levensduur in autosnelwegen
4.1a (Traditionele) onverankerde bitumineuze voegovergang 1-5 jaar
4.1b Verankerde bitumineuze voegovergang met rekspreidende spiraalveren 10 jaar (deklaag)

25 jaar (onderlaag met verenpakket)

4.1c Onverankerde bitumineuze voegovergang met gietasfalt randbalken en rekspreidende inlage 10 jaar
4.1d Verbeterde onverankerde bitumineuze voegovergang met (gietasfalt) overgangsbalken 10 jaar
4.2 Verankerde flexibele voegovergang op basis van polymeer, en al dan niet voorzien van stabiliserende elementen 25 jaar
5.1 Verborgen voegovergang 10 jaar