4.5.2.3 Verificatie en validatie

Voordat een verborgen voegovergang mag worden aangebracht, moet een leverancier eerst de geschiktheid hiervan aantonen. Er zijn diverse methoden om de geschiktheid van verborgen voegovergangen aan te tonen. De proeven uit de ETAG032 deel 3 en de prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen hebben aangetoond, dat deze een voldoende voorspellend vermogen hebben voor het lange-termijn praktijkgedrag.

Om de geschiktheid van een verborgen voegovergang aan te tonen is het het beste om dit conform de regelgeving te doen en de proeven genoemd in de ETAG032 deel 3 resp. RTD1007-4 uit te voeren. De in de prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen toegepaste LINTRACK proef is helaas niet meer beschikbaar. Als de aanbieder de geschiktheid van een flexibele voegovergang op een andere wijze dan de ETAG032 deel 3 c.q. RTD1007-4 wil aantonen, is het aan te bevelen om hierover eerst contact op te nemen met de opdrachtgever. Als er overeenstemming is over de uit te voeren proeven en eisen hiervoor is dit geen probleem.

Een andere wijze om de geschiktheid aan te tonen is middels monitoring in de praktijk.