7.4.3.2 HWA-systeem t.p.v. wegverharding en voegovergangen

Dit onderwerp betreft de aansluiting van de wegverharding op de overgangsconstructie (aardebaan/stootplaten) met soms een bitumineuze afdichting tussen de verharding en voegovergangbalken of stalen randprofielen conform RTD1009:2016. Het raakvlak tussen wegverharding en kunstwerk voorziet in het afvoeren van water. Afhankelijk van het wegalignement zijn hemelwaterafvoerputten nabij het raakvlak aan de lage zijde van het object gesitueerd. Goed functioneren van hemelwaterafvoersystemen is bepalend voor de kwaliteit van de aansluiting van de wegverharding in en buiten rijstroken. Water op de wegverharding en op voegovergangen in rijstroken moet vanwege noodzakelijke veiligheid in gebruik en gevolgschaden zoveel als mogelijk worden voorkomen. Ook water en vervuiling op niet bereden gedeelten moet worden voorkomen. Permanent water op voegovergangen zal uiteindelijk leiden tot lekkages en aantasten van onderdelen. Vervuiling van voegspleten belemmert het vermogen om dilataties op te kunnen nemen zonder schade aan de voegovergangen en zijn omgeving.
Situaties met slechte waterafvoer in rijstroken vereist spoedige interventie. Water en vervuiling op niet bereden gedeelten van het raakvlak vragen om herstel als onderdeel van klein onderhoud. Ingrijpend herstel van het hemelwaterafvoersysteem kan wachten tot eerstvolgend groot onderhoud, tenzij sprake is van schadelijke gevolgen voor andere onderdelen in betreffende situatie.

 

Tabel 7.4.3.2 a        Analyse en advies hemelwaterafvoer op raakvlak wegverharding en voegovergangen

Aspect Toelichting
Onderdeel Hemelwaterafvoer t.p.v. raakvlak wegverharding en voegovergang
Schadebeeld Water op wegverharding in rijstroken tegen en/of op voegovergang
Functie beïnvloeding voegovergang Veiligheid in gebruik.
Water keren en afvoeren.
Mogelijke oorzaken Lager gelegen verharding door spoorvorming en/of zetting
Mogelijke gevolgen Kans op aquaplaning. In winter kans op gladheid en vorstschade.
Interventieniveau en moment Geen water op of tegen voegovergang.

Veiligheid in het geding. Direct ingrijpen vereist.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Vervangen van de deklaag over de volledige lengte van de voegovergang en over een lengte van 10 m van de rijbaan. Op het raakvlak de asfaltconstructie over de volledige hoogte en over een breedte van 25 mm inzagen en aangieten met polymeerbitumen; alternatief is een bitumineuze afdichtingsstrip
Schadebeeld Water en vervuiling op niet bereden wegverharding en voegovergang (lage zijden object).
Functie beïnvloeding voegovergang Bewegingscapaciteit door vervuiling in voegopeningen.
Mechanische weerstand tegen belasting uit constructie.
Mogelijke oorzaak Hemelwaterafvoerputten te hoog gesitueerd of vervuild en verstopt
Mogelijke gevolgen Kans op vervuiling voegovergangen met gevolgschade.
Interventieniveau en moment Water mag niet langdurig op of in of tegen de voegovergang staan. Vanwege reële kans op gevolgschade de functie van de HWA herstellen als onderdeel van eerstvolgend groot (variabel) onderhoud.
Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Herstel functie hemelwaterafvoersysteem.

Afhankelijk van de ernst en omvang kan dat betekenen dat het totale HWA-systeem gerenoveerd moet worden, of kan volstaan worden met het reinigen en plaatselijk herstel van het systeem of de omgeving van het systeem zodat water weer afgevoerd wordt.