4.7.6 Lamellenvoegen met schaarsysteem

Principe en werking

Naast de flexible stuursystemen van concept 7.1, 7.2 en 7.3 bestaan er ook varianten met starre stuursystemen. Qua draagsysteem zijn vergelijkbaar met concept 7.2, maar het stuursysteem is rigide uitgevoerd door toepassing van het principe van schaarwerking. Hierdoor is de verdeling van de voegbeweging over de spleten in principe perfect, echter maar het dit soort systeem ook extreem gevoelig voor ongeplande situaties waarbij blokkering van een voegspleet door vervuiling. Dergelijke systemen kunnen ook geen dwarsbewegingen opnemen. Dit gaat gepaard met hoge dwangkrachten.

 

In het verleden werden ook schaarsystemen toegepast die naast een sturende functie ook een verkeersdragende functie hebben. Het behoeft geen uitleg dat dergelijke systemen in hoge mate gevoelig zijn voor vermoeiing en slijtage. Als gevolg van de starre verbindingen van de afzonderlijke componenten kenmerkt dit voegovergangsysteem zich ook als luidruchtig.

Varianten

Naast stuursystemen in het verticale vlak zijn er ook stuursystemen die in het horizontale vlak werken. Watson bowman dit systeem en laat geen additionele dwarsbewegingen toe.