6.2.2.5 Geluidseisen verharding

Beschrijving

De geluidseis voor de voegovergang in relatie tot de geluidseisen voor de verharding.

 

Uitleg

In veel gevallen zal en voegovergang moeten voldoen aan de contractueel voorgeschreven geluidseisen. Deze zijn in RTD1007-2 gekoppeld aan de geluidseisen voor de aangrenzende verharding. In RTD1007-3 Geluidseisen voegovergangen wordt beschreven hoe de geluidseis in de ontwerpfase voorafgaand aan de realisatie voor de voegovergang wordt berekend. Met behulp van de Declaration of Performance en/of de Meerkeuzematrix wordt inzichtelijk wat de geluidsprestaties van het product zijn bij verschillende kruisingshoeken. De geluidseis voor de voegovergang is medebepalend voor het aanbod aan geschikte voegproducten.

Producten met sinusplaten hebben een zijdelingse beperking aan opneembare verplaatsing waardoor er mogelijk aanpassingen van het oplegsysteem benodigd zijn. Zo kan de geluidseis aan de verharding mogelijk van invloed zijn op het oplegsysteem. Zowel bij nieuwe evenals bij bestaande kunstwerken dient de zijdelingse capaciteit expliciet beschouwd te worden (beschikbare voeg capaciteit > optredende capaciteit).

De geluidsproductie van de voegovergang wordt veelal bepaald door de hoogte aansluiting van de diverse onderdelen van de voegconstructie onderling en tevens van de discontinuïteit van de voegovergang i.r.t. de naastliggende verharding.

Impressie met de relatie tussen vrijheden in het oplegsysteem en de voegovergang.
Impressie met de relatie tussen vrijheden in het oplegsysteem en de voegovergang.

Aanvullende maatregel (dwarsblokkering) om zijdelingse capaciteit te beperken

 

Tip

De digitale Meerkeuzematrix voegovergangen helpt u aan de geluidseis voor de voegovergang aan de hand van specifieke invoer. Met het type deklaag, kruisingshoek en de ontwerpsnelheid van de weg berekent de digitale MKM de geluidseis en toont eveneens producten die bij de gekozen invoer geschikt zijn.