5.3.4.1 Sloopbaarheid bestaande voeg in relatie tot aangrenzende constructie

Voegovergangen zouden in principe altijd vervangbaar ontworpen moeten zijn. Helaas komt het in praktijk soms voor dat de constructieve hoofdwapening van het brugdek volledig verweven is met de verankering van de voegovergang, waardoor de voegovergang niet geheel  verwijderd kan worden (zonder tijdelijke constructieve maatregelen). Vergelijk bijvoorbeeld onderstaande twee grondkerende wanden van een landhoofd. In situatie b is de constructieve wapening verweven met de voegsparing. Bij het slopen van de voegovergang dient deze wapening behouden te blijven.
Zwaar mechanisch sloopwerk kan bovendien scheurvorming veroorzaken in de onderliggende nok.

 

Twee grondkerende wanden met sparing voor de voegovergang
Twee grondkerende wanden met sparing voor de voegovergang